Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Årstider - Vinter

Skapad 2019-06-08 21:30 i Oxledsskolan Partille
Planering för tema årstider: -vinter
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Bild
Vad händer med naturen på vintern? Hur klarar sig djuren egentligen? Detta är några av de frågor vi skall söka svar på!

Innehåll

Vad?

Under arbetet med årstider kommer du att utveckla dina förmågor i NO & SO: förmågan att kommunicera, förmågan att göra undersökningar samt förmågan att beskriva och förklara. Detta gör vi genom att: titta på spår i naturen, undersöka, se på film, diskutera, rita och skriva. I arbetet med tema vinter kommer du bl.a. få lära dig om vad som händer i naturen och känna igen några vanliga stannfåglar. Dessutom kommer vi att ta reda på vilka traditioner och högtider som är vanligt förekommande för årstiden.

 

 

Hur?

Vi kommer att:

 

- se film.

- ha samtal och diskussioner.

- lära oss mer om skillnaden mellan årstid, månad och veckodag.

- ta reda på några saker och högtider som är specifika för vintern.

- läsa och samtala om texter som handlar om vintern.

- skriva om det vi lärt oss.

- titta på spår i naturen, göra undersökningar och dokumentera dessa.

- ha bild kopplat till temat.

 

 

Konkreta mål

När vi är klara med området skall du ha kunskap om :

- vilka högtider och traditioner som firas på vintern.

- vilka månader som hör årstiden till.

- vad som händer i naturen på vintern.

- hur djuren anpassar sig till årstiden vinter.

- några av de fåglar som stannar i Sverige över vintern samt hur de överlever.

- och få testat på skillnaden mellan hög och låg friktion.

- hur du på ett enkelt sätt kan dokumentera dina undersökningar.

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att :

- berätta om årstiden vinter och vilka förändringar som sker i naturen.

- berätta om de högtider och traditioner som infaller på vintern.

- rita och skriva om det vi tittat på/undersökt

- använda begreppen årstid och månad på ett riktigt sätt.

- namnge några vanliga svenska växter och djur samt hur de anpassar sig till vintern.

- beskriva skillnaden mellan hög och låg friktion när vi åker stjärtlapp.

 

Detta visar du genom att du:

- muntligt berättar om vad som händer i naturen på vinter.

- muntligt berättar om de högtider och traditioner som infaller på vintern.

- muntligt berättar skillnaden mellan hög och låg friktion.

- använder begreppen årstid och månad på ett riktigt sätt.

- ritar och skriver om något vi observerat i naturen.

 

Bedömning sker under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Fy  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: