Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden ht-19 år 3

Skapad 2019-06-09 17:53 i Munkedalsskolan Munkedal
Forntiden - från Big bang till järnåldern. En resa i tiden!
Grundskola 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska Historia
Vilket var det första livet på jorden? Hur levde människorna på forntiden? Vi är alla ättlingar till uppfinningsrika, kloka och spännande stenåldersmänniskor. Så följ med på en resa in i forntiden.

Innehåll

Forntiden

Vi skall lära oss om hur livet uppstod och utvecklades på jorden.

Vi ska lära oss hur människor levde under forntiden.

Vi ska jämföra de tidiga människornas liv med livet idag.

Vi ska se hur en tidslinje är uppbyggd.

Vi ska kunna ge exempel på olika spår i naturen och i vårt språk från forntiden.

Vi ska kunna använda och förstå ord och begrepp som har med forntiden att göra.

Mål

Jag ska kunna:

- berätta om hur livet uppstod på jorden.

- berätta något från olika delar av forntiden.

- berätta om hur människorna under olika tider levde och vad som var viktigt för dem.

- ge exempel på hur man kan se spår av forntiden.

- använda och förstå ord och begrepp som har med forntiden att göra.

 

 Arbetssätt

 • läsa böcker
 • söka fakta
 • arbeta med läsförståelse enskilt, par och i grupp
 • måla, rita och skriva texter
 • se filmer
 • redovisa muntligt om ett arbetsområde jag forskat mer om
 • diskussioner och samtal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: