Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KURS C LÄSFÖRSTÅELSE

Skapad 2019-06-09 19:58 i Enskede gårds gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
LÄSFÖRSTÅELSE ÖVNINGAR/UPPGIFTER

Innehåll

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven läser korta berättande och beskrivande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet. Eleven hämtar specifik information i enkla faktaorienterade texter, tabeller och diagram och för enkla resonemang om informationen. Eleven visar sin förståelse för korta, tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.
    SFI  E
  • Eleven läser korta berättande och beskrivande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer. Eleven hämtar specifik information i enkla faktaorienterade texter, tabeller och diagram och för utvecklade resonemang om informationen. Eleven visar sin förståelse för korta, tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett fungerande sätt agera utifrån dem. Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.
    SFI  C
  • Eleven läser korta berättande och beskrivande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer och vissa nyanser. Eleven hämtar specifik information i enkla faktaorienterade texter, tabeller och diagram och för välutvecklade resonemang om informationen. Eleven visar sin förståelse för korta, tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett väl fungerande sätt agera utifrån dem. Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.
    SFI  A

Matriser

SFI
KURS C LÄSFÖRSTÅELSE

E
C
A
Eleven kan läsa, förstå och använda enkla, vanligt förekommande texter i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
Eleven läser korta berättande och beskrivande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet. Eleven hämtar specifik information i enkla faktaorienterade texter, tabeller och diagram och för enkla resonemang om informationen. Eleven visar sin förståelse för korta, tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.
Eleven läser korta berättande och beskrivande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer. Eleven hämtar specifik information i enkla faktaorienterade texter, tabeller och diagram och för utvecklade resonemang om informationen. Eleven visar sin förståelse för korta, tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett fungerande sätt agera utifrån dem. Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.
Eleven läser korta berättande och beskrivande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer och vissa nyanser. Eleven hämtar specifik information i enkla faktaorienterade texter, tabeller och diagram och för välutvecklade resonemang om informationen. Eleven visar sin förståelse för korta, tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett väl fungerande sätt agera utifrån dem. Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: