Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KURS C MUNTLIG INTERAKTION/MUNTLIG PRODUKTION

Skapad 2019-06-09 20:51 i Enskede gårds gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
MUNTLIG PRODUKTION ÖVNINGAR/UPPGIFTER

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att framföra och efterfråga åsikter, tankar och information på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier som underlättar interaktionen.
  SFI  E
 • Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att framföra och efterfråga åsikter, tankar och information på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt strategier som underlättar interaktionen.
  SFI  C
 • Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att framföra och efterfråga åsikter, tankar och information på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt strategier som underlättar interaktionen.
  SFI  A
 • Eleven berättar om och beskriver i enkel form personliga erfarenheter och åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd och instruktioner. Eleven uttrycker sig begripligt och till viss del sammanhängande samt visar prov på viss språklig variation. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.
  SFI  E
 • Eleven berättar om och beskriver i utvecklad form personliga erfarenheter och åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd och instruktioner. Eleven uttrycker sig relativt tydligt och sammanhängande samt visar prov på förhållandevis god språklig variation. Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.
  SFI  C
 • Eleven berättar om och beskriver i välutvecklad form personliga erfarenheter och åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd och instruktioner. Eleven uttrycker sig tydligt och väl sammanhängande samt visar prov på god språklig variation. Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.
  SFI  A

Matriser

SFI
KURS C MUNTLIG INTERAKTION/ MUNTLIG PRODUKTION

E
C
A
Eleven kan, med viss anpassning till syfte och samtalspartner, kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att framföra och efterfråga åsikter, tankar och information på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier som underlättar interaktionen.
Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att framföra och efterfråga åsikter, tankar och information på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt strategier som underlättar interaktionen.
Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att framföra och efterfråga åsikter, tankar och information på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt strategier som underlättar interaktionen.
Eleven kan, med viss anpassning till syfte och mottagare, kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
Eleven berättar om och beskriver i enkel form personliga erfarenheter och åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd och instruktioner. Eleven uttrycker sig begripligt och till viss del sammanhängande samt visar prov på viss språklig variation. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.
Eleven berättar om och beskriver i utvecklad form personliga erfarenheter och åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd och instruktioner. Eleven uttrycker sig relativt tydligt och sammanhängande samt visar prov på förhållandevis god språklig variation. Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.
Eleven berättar om och beskriver i välutvecklad form personliga erfarenheter och åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd och instruktioner. Eleven uttrycker sig tydligt och väl sammanhängande samt visar prov på god språklig variation. Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: