Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 9A1 vt-19

Skapad 2019-06-10 10:08 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 9 Kemi
Salter och elektrokemi

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

När du är klar med detta arbetsområde ska du kunna

- att salter består av positiva och negativa joner

- att salter kan framställas av syror

- visa med formler vad som händer när salter löses i vatten

- ange skillnaden mellan oädla och ädla metaller


- redogöra för vad som sker när atomer av en oädel metall kommer i kontakt med joner av en ädlare metall

- konstruera Galvanielement, Voltas stapel, enkla blybatterier

- förklara hur några av våra vanligaste batterier fungerar

- hur kemisk energi kan omvandlas till elektrisk energi

- redogöra för hur elektrisk energi omvandlas till kemisk energi 

-  konstruera en elektrolysanordning

- vad offeranoder och galvanisering används till

 

Undervisningen

Undervisningen kommer bestå av

- Labbprojekt med dokumentation

- Resonomang individuellt, i mindre grupper och i helklass

- Whiteboard/smartboard genomgångar

- Arbeta i läroboken med frågor.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Matris 9A1 och 9A2

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunna söka och hantera naturvetenskaplig information
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Delta i diskussioner och kunna argumentera
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Genomföra och dokumentera undersökningar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Resultat, modeller & teorier
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: