Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2019-06-10 10:11 i Biskopsnäsets förskola Ludvika
Skogsvistelse för gröna och röda gruppen.
Förskola
Barnen går till skogen regelbundet under höst/vår/sommar. Äter frukten i skogen. Stannar till vid vår naturruta där vi följer årstidens växlingar, leker gemensamma grupplekar mm. Tar tillvara på barnens nyfikenhet och tränar grovmotoriken under vår skogsvistelse.

Innehåll

NULÄGE

Hur ser det ut i barngruppen idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka behov ser vi?

På förskolan avd 1 har vi 18 barn mellan 1-4 år.

Barnen är indelade i tre grupper. 

Bli trygga i skog och natur.

Alla barn har behov av att få ord och de matematiska begreppen.

Barnen tycker om att  leka i skogen samt intresserade av småkryp, insekter med mera.

Uppleva årstidens växlingar.

Lära sig vara rädd om djur och växter. Allemansrätten.

Uppskatta naturen och kunna leka med det som naturen erbjuder.

Barnen har ett stort rörelsebehov och tycker om att vistas ute i naturen.

 

 

SYFTE

Bli trygga i naturen.

Lära barnen uppskatta naturen och värna om miljön.

Lära sig ord och de matematiska begreppen.

Utveckla grovmotoriken.

MÅL UR LÄROPLANEN

 

Se nedan.

METOD

Vistas i skogen och prata med barnen om vad vi ser och upplever.

Vi samtalar om och lär barnen om allemansrätten, plockar skräp varje gång.

Gemensamma grupplekar.

Vi skapar tillfällen för fri lek.

Hitta Vilse stigen.

Naturrutan, årstidsväxlingar.

Använda naturmaterial i skapandet.

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

 

Pedagogerna dokumenterar händelser, lekar och samtal om vad barnen lärt sig i barnens lärloggar.

Barnen dokumenterar genom teckningar

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: