Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov - Svenska årskurs 3, 2019

Skapad 2019-06-10 14:07 i Valåsskolan Mölndals Stad
resultat
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Sammanställning av elevresultat för nationella prov i svenska åk 3 2018/2019

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv SvA
Sammanställning av elevresultat

Eleven ska beträffande läsning

EN (Ej nått kravnivån)
N (Nått kravnivån)
Prövar elevens förmåga att kunna läsa och förstå berättande text. (Delprov B)
Prövar elevens förmåga att kunna läsa och förstå faktatext. (Delprov C)
Prövar elevens förmåga att läsa elevnära texter med flyt genom individuell högläsning. (Delprov D)
Prövar elevens förmåga till grundläggande läsförståelse i form av ett kort textsamtal med varje elev (delprov E)

Eleven ska beträffande skrivning

EN (Ej nått kravnivån)
N (Nått kravnivån)
Prövar elevens förmåga att skriva berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. (Delprov F)
Prövar elevens förmåga att skriva berättande text. Eleven kan stava ett antal formord (fem stycken) och minst tio olika innehållsord. (Delprov G)
Eleven kan på minst tre ställen i sin berättande text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken. (Delprov G)
Prövar elevens förmåga att skriva faktatext. Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. (Delprov H)

Eleven ska beträffande tal och samtal

EN (Ej nått kravnivån)
N (Nått kravnivån)
Prövar elevens förmåga att tala och samtala i grupp. (Delprov A)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: