Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Fyrklövern Värdegrundsarbete vt 19

Skapad 2019-06-10 14:53 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Vårt fortsatta arbete med värdegrundsarbete

Innehåll

 

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt:Vi bygger vär(l)den Lika /olika

Tidsperiod:Juni 2019

Förskolans namn: Skogsgläntans förskola

Grupp:Fyrklövern

Barnens ålder: 2-5

År och datum: 10 juni 2019

Planeringen Upprättad av: Marie Landin

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Vårdegrund Vi bygger vär(l)den
Vilka målområden i läroplanen berörs?
- Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Förståelse för att alla vi som ingår i det här systemet "Förskolan" behöver varandra. Inklusive de djur som bor på gården. 

Nyfikenhet och respekt för allt levande

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-VI kommer att fokusera på att förankra våra värden i utemiljöerna.

Vi ser en nyfikenhet för skogen och naturen nu och tar till vara på den. Forskar om de vi upptäcker och tar reda på de olika individernas uppgift och behov. Uppmuntrar barnen att undersöka, fråga/läsa sig till information som gör oss klokare

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Unikum

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: