Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Happy!

Skapad 2019-06-10 16:57 i Gärsnäs skola Simrishamn
PP för år 4, kopplad till det digitala läromedlet Happy. Självbedömningsmatris kopplad till kunskapskraven för år 6.
Grundskola 4 Engelska
I engelskan kommer vi under terminen att arbeta utifrån en digital lärobok, Happy. Du kommer att få öva dig på att lyssna till och förstå tydlig talad engelska och träna dialoger tillsammans med klasskamrater. Vi kommer också att läsa och översätta texter tillsmmans. Vi kommer att utgå från ämnesområden som är välbekanta för eleven:

-Vardagliga situationer, intressen, personer, platser händelser och aktiviteter.

-Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Innehåll

Vad ska eleverna utveckla

Varför skall eleverna utveckla detta

Syftet är att du ska utveckla kunskaper i engelska språket samt få en tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. 
Du ska få förmågan att förstå talad och skriven engelska och du ska kunna samtala med andra i tal och skrift.

Vilket centralt innehåll ska behandlas

# Ämnesområden som är bekanta för dig.
# Intressen, personer och platser.
# Vardagsliv.
# Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
# Olika former av enkla samtal och dialoger.

Hur ska undervisningen bedrivas

Du kommer att få arbeta med de olika delarna i boken.
Träna på ord och fraser som hör till.
Arbeta med olika övningar kopplade till boken.
Göra enkla presentationer.
Lyssna på dialoger och texter.
Läsa och träna på uttal och intonation.
Skriva enkla ord och fraser.
Få enkla instruktioner och beskrivningar på engelska.
Sjunga.

Se film

Hur ska bedömningen gå tillJag kommer att bedöma om du kan:
- läsa en engelsk text med godtagbart uttal och flyt.
- framföra en enkel dialog med tydligt språk.
- översätta en text med hjälp av ordlista.
- ställa frågor till en kamrat om t.ex. telefonnummer, familj och intressen.
- visa att du förstår genom att återberätta, först på svenska sedan på engelska. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 4

Bedömningen avser

Läsa
 • En
 • En
 • En  E 6
Du kan läsa och förstå några enkla ord, fraser och bildtexter.
Du kan läsa och förstå det mesta i korta texter (t ex instruktioner, dialoger och sångtexter). Du behöver hjälp med vissa ord och meningar för att förstå helheten.
Du kan läsa och förstå helheten i korta texter (t ex instruktioner, dialoger, vykort, berättelser och sångtexter).
Du kan läsa och förstå detaljer i lite längre texter (ett exempel på en sådan text är Chapter 26 i din textbok). Du kan sökläsa.
Lyssna
 • En
 • En
 • En  E 6
Du förstår korta fraser, sånger och instruktioner.
Du kan förstå det mesta när någon talar långsamt om något du är intresserad av men behöver hjälp med vissa ord och fraser.
Du kan, utan hjälp, förstå det mesta när någon talar långsamt om något du är intresserad av. Du förstår enkla instruktioner i flera led.
Du kan, utan hjälp, förstå det mesta när någon talar om något du är intresserad av med normal hastighet.
Skriva
 • En
 • En
 • En
 • En  E 6
Du kan skriva några korta fraser och meningar.
Du kan skriva korta meningar till bilder. Du kan i en kort text berätta om dig själv och din familj.
Du kan skriva frågor och svar med meningar. Du kan skriva en kort text om något du är intresserad av.
Du kan skriva korta och sammanhängande berättelser med stöd av bilder.
Tala
 • En
 • En
 • En
 • En  E 6
Du kan presentera dig. Du kan några färger och räkna från 0 till 20. Du kan sjunga med i sånger.
Du kan berätta kort om dig själv, din familj och platsen där ni bor. Du kan säga namn på t ex kläder, mat och djur. Du kan säga veckodagarna, månaderna och årstiderna.
Du kan berätta vad du gillar och inte gillar att göra. Du kan berätta om din skola och om vad vi gör en vanlig dag. Du kan också berätta kort om något annat, t ex din fritid, vilken mat du gillar eller din favoritartist.
Du kan tala om vad du tycker och förklara varför. Du kan återberätta något du varit med om, sett eller hört.
Prata med andra
 • En
 • En
 • En
 • En  E 6
 • En  E 6
Du kan några enkla fraser. T ex hälsa på någon, fråga hur någon mår, tacka och säga hej då.
Du kan ställa enkla frågor och svara på andras frågor.
Du kan delta i enkla samtal. Du kan t ex beställa på restaurang och handla i affärer.
Du kan delta i längre samtal om saker du är intresserad av.

Ny rubrik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: