Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genom medeltiden till Kalmarunionen

Skapad 2019-06-10 19:18 i Östad skola Lerum
Medeltiden. En tidsepok på ca 500 år då Sverige utvecklades på många olika sätt. Nu ska vi ta oss genom hela medeltiden och fram till den kung som ibland kallats för landsfader, ibland för tyrann.
Grundskola 5 Historia Svenska som andraspråk Svenska
Medeltiden är en spännande period i vår historia. Mycket hände i form av stora uppfinningar och handel med olika länder. Även den vanliga människans liv kom att ändras mycket under några av våra kungars och drottningars regeringsperioder.

Innehåll

Det här kommer du att arbeta med:

 • Du kommer att få läsa själv och lyssna till texter och berättelser om tidsperioden.
 • Du kommer att få se filmer.
 • Vi kommer att diskutera mycket i klassen för att få förståelse för varför människor levde som de gjorde och hur deras vardag såg ut.
 • Du kommer att få läsa om de olika stånden och hur de hade det.
 • Några av de viktigaste regenterna i Sverige och vilka avtryck de gjorde i landet i form av t ex lagar. 
 • Du kommer att få se och läsa om hur länderna runt omkring Sverige påverkade svenskarna genom Hansan och Kalmarunionen. 
 • Du kommer att få läsa om några av de viktigaste uppfinningarna under medeltiden och fundera kring hur de påverkade den vanliga människan.
 • Du kommer att få redovisa ditt arbete både genom diskussioner och skriftlig text i form av en berättande text. 

 

Det här kommer jag att bedöma:

 • Hur väl du kan förklara vad som påverkade människans vardagsliv.
 • Hur väl du kan beskriva hur länderna runtomkring Sverige påverkade livet och handeln här.
 • Hur väl du kan använda dig av de historiska begrepp som ingår i området.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: