Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna

Skapad 2019-06-10 20:17 i Östad skola Lerum
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med de fem världsreligionerna kristendom, hinduism, buddhism, judendom och islam. Vad skiljer dessa religioner åt? Finns det några likheter? Hur är det att leva som utövare av de olika religionerna? Var i världen finns till största delen utövare av dessa religioner? Vilka är specifika symboler inom religionerna?

Innehåll

 

Det här kommer du att få arbeta med:

 • Läsa texter och berättelser om de olika religionerna.
 • Titta på filmer om de olika religionerna. 
 • Samtala och diskutera kring kring de olika religionerna.
 • Tillsammans med en kamrat göra en djupdykning i en av religionerna som ni presenterar för resten av klassen. 

Det här kommer jag att bedöma:

 • din kunskap om de fem världsreligionerna
 • din förmåga att resonera om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna
 • din förmåga att visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: