Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elinstallationer - Lärling

Skapad 2019-06-10 20:33 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Praktiskt arbete för elektrikerlärlingar.
Gymnasieskola Installationsteknik
Lärlingar som kommer att bedriva sin APL på företag flera dagar i veckan.

Innehåll

Uppgifter

 • Uppgift 2

 • Uppgift 3

 • Uppgift 1

 • Uppgift 4

 • Uppgift 5

 • Uppgift 6

 • Uppgift 7

 • Uppgift 8

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om olika elinstallationer.
  Ins
 • Förmåga att kontrollera och driftsätta elinstallationer på ett säkert och yrkesmässigt sätt.
  Ins
 • Färdigheter i att felsöka och reparera elinstallationer.
  Ins

Matriser

Ins
Elinstallationer INSELI0

E
C
A
Eleven planerar i samråd med handledare installationer av vanligt förekommande kraft- och belysningsanläggningar utifrån lagar och andra bestämmelser samt standarder som finns inom området. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur installationen är tänkt att fungera.
Eleven planerar efter samråd med handledare installationer av vanligt förekommande kraft- och belysningsanläggningar utifrån lagar och andra bestämmelser samt standarder som finns inom området. Dessutom redogör eleven utförligt för hur installationen är tänkt fungera.
Eleven planerar efter samråd med handledare installationer av vanligt förekommande kraft- och belysningsanläggningar utifrån lagar och andra bestämmelser samt standarder som finns inom området. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur installationen är tänkt att fungera.
Eleven utför i olika miljöer och med visst handlag vanligt förekommande kraft- och belysningsanläggningsinstallationer på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra. Inför arbetet väljer eleven i samråd med handledare material avsedda för uppgiften. Under arbetet väljer eleven med viss säkerhet verktyg, instrument och övrig utrustning samt använder dem med visst handlag. Under arbetet upptäcker eleven problem som uppstår och löser dem i samråd med handledare.
Eleven utför i olika miljöer och med gott handlag vanligt förekommande kraft- och belysningsanläggningsinstallationer på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra. Inför arbetet väljer eleven efter samråd med handledare material avsedda för uppgiften. Under arbetet väljer eleven med viss säkerhet verktyg, instrument och övrig utrustning samt använder dem med gott handlag. Eleven motiverar utförligt sina val. Under arbetet upptäcker eleven problem som uppstår och löser dem efter samråd med handledare.
Eleven utför i olika miljöer och med mycket gott handlag vanligt förekommande kraft- och belysningsanläggningsinstallationer på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra. Inför arbetet väljer eleven efter samråd med handledare material avsedda för uppgiften. Under arbetet väljer eleven med säkerhet verktyg, instrument och övrig utrustning samt använder dem med mycket gott handlag. Eleven motiverar utförligt och nyanserat sina val. Under arbetet upptäcker eleven problem som uppstår och löser dem efter samråd med handledare.
Eleven kontrollerar säkerheten och driftsätter installationen. Efter utfört arbete gör eleven en enkel dokumentation av installationen utifrån de bestämmelser och standarder som finns inom området.
Eleven kontrollerar säkerheten och driftsätter installationen. Efter utfört arbete gör eleven en noggrann dokumentation av installationen utifrån de bestämmelser och standarder som finns inom området.
Eleven kontrollerar säkerheten och driftsätter installationen. Efter utfört arbete gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av installationen utifrån de bestämmelser och standarder som finns inom området.
Eleven utvärderar sitt arbete och resultat med enkla omdömen samt i vilken grad arbetet genomförts ergonomiskt.
Eleven utvärderar sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt i vilken grad arbetet genomförts ergonomiskt.
Eleven värderar sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt i vilken grad arbetet genomförts ergonomiskt. Dessutom ger eleven förslag på hur arbetet kan förbättras.
Eleven söker och reparerar i samråd med handledare fel som uppkommer på såväl nya som befintliga installationer.
Eleven söker och reparerar efter samråd med handledare fel som uppkommer på såväl nya som befintliga installationer.
Eleven söker och reparerar efter samråd med handledare fel som uppkommer på såväl nya som befintliga installationer.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: