Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering Ht-19 Vinbäret "Den livsviktiga leken"

Skapad 2019-06-10 21:50 i Vinbäret Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vinbärets terminsplanering ht-19: Tema: "Den livsviktiga leken"

Innehåll

 

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

”Den livsviktiga leken” 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 ”Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande”

För barn är det lek i sig som är viktig. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

 Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter. 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Reflektionsmöte tillsammans med barnen, i mindre grupper, som inbjuder till lust att leka, lära och medverka. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 För barnens skull. 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Alla pedagogerna. 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 • Målet med undervisningen är:

 • att skapa nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

 • att skapa förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

   

  Mätbara delmål: Att barnen känner att de; vill, kan och törs leka och delta i leken.

   

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: