Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, islam och judendom - åk. 4.

Skapad 2019-06-10 22:59 i Gemensamt i Falun Falun
Arbetsområde om religionerna kristendom, judendom och islam.
Grundskola 4 Religionskunskap
Vi har under temat religion arbetat med islam, judendom och kristendom. Vi har under arbetets gång bland annat reflekterat kring vad dessa religioner har gemensamt och vad som skiljer dem åt.

Innehåll

Syfte och mål

Syftet med religionskunskap är att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och livsåskådningar samt vilken betydelse religionen kan spela i dessa samhällen. Eleverna ska förstå hur människor med olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin tro. Undervisningen ska också ge eleverna förutsättningar att utveckla en förståelse för andra människors sätt att tänka samt hur värderingar kan kopplas ihop med deras religion.

Arbetssätt

Eleverna har arbetat med temat och visat sina kunskaper genom:

- Samtal i helklass, par och i grupper.

- Bildanalyser.

- Textanalyser.

- Skriftliga uppgifter i par, mindre grupper och enskilt.

- Muntliga uppgifter i helklass, par och mindre grupper.

- Skriftlig slutuppgift av kristendom och islam.

Matriser

Re
Kristendom, islam och judendom.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap om religionerna.
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till religionerna. Du för enkla resonemang om likheter/skillnader mellan dessa religioner. Du visar också att du kan se enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till religionerna. Du för utvecklade resonemang om likheter/skillnader mellan dessa religioner.Du visar också att du kan se enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till religionerna. Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter/skillnader mellan dessa religioner.Du visar också att du kan se enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar.
Förmåga att resonera.
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner kan kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner kan kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner kan kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: