Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla Körsbäret arbete om normer och värden

Skapad 2019-06-11 09:36 i Skarsjö förskola Norrtälje
Förskola
”Flera tillsammans är inte alltid lätt, ibland blir vi ledsna och gråter en skvätt. Trösta krama och säga ordet förlåt, vi hör till gänget där alla hjälps åt.”(Linda Palm) Vi kommer nu i augusti och september att arbeta med värdegrunden och boken ”Vi”. Vi kommer att fokusera på att skapa en stämningsfull känsla i gruppen där barnen visar hänsyn till varandra och där de hjälper, tröstar och känner trygghet i varandra.

Innehåll

Innehåll

Tema Vi

Vi kommer att använda oss att Polyglutt och boken ”Vi” av Linda Palm. Vi kommer att läsa boken i stora och små grupper och reflektera över dess innehåll utifrån den generativa frågan, hur vi skapar en stämningsfull känsla där man ser till sina kamrater i gruppen? 

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

1a: SYFTE - GENERATIV FRÅGA

Vad ska läras: Genom boken Vi ska vi lära barnen att få större förståelse för sin omgivning, hur vi behandlar våra kompisar så att det blir en bra stämning i barngruppen. Vi vill utveckla det sociala samspelet i gruppen och stärka varje individs självkänsla. 

Vi ska skapa en mer tillitsfull relation till vårdnadshavarna.

 

Generativ fråga: Hur skapar vi en stämningsfull känsla där man ser till sina kamrater i gruppen? Bemötande, rutiner m.m.

Syfte: Skapa en vi-känsla

1b: MÅL ur Lpfö 18

Mål ur Lpfö 18:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Arbetslaget ska

- ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen.

1c: BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE

 

Barnens intressen, initiativ och behov:

Barnen har under föregående läsår jobbat med ett kompistema, där de fick lära sig hur man är en bra kompis och vi tänkte spinna vidare på den vi-känslan.

1d: BARNENS FÖRSTÅELSE

Förståelse:

1e: BARNENS FÖRMÅGOR

Förmågor:

Förmåga att sluta när någon säger eller visar att de inte vill.

Förmåga att bjuda in andra barn till lek.

Förmåga att vid behov att erbjuda andra barn hjälp.

1f: BARNENS BEGREPP

Begrepp:

De begrepp som vi kommer fokusera på under denna process är hjälpsam, omtänksam, kompis, känslor, 

1g: FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

 

Arbetslagets förhållningssätt:

Vetenskaplig grund:

1h: FÖRSKOLLÄRARNA OCH BARNSKÖTARNAS KUNSKAP OM ÄMNESOMRÅDET

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

2a: KRITERIER

Kriterier: (ev hänvisning till matris)

2b: UTVÄRDERINGSSÄTT

Utvärderingssätt:

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

3a: STARTAKTIVITET

Aktiviteter:

Börjar med att titta i boken, tittar bara på bilderna och samtala om vad som sker på bilderna. (Hur ser bilderna ut? Är alla lika? Vad gör de på bilderna? Är de glada eller ledsna?)

Vi läser boken tillsammans i stor och liten grupp. 

 

Skapande kring boken, ex porträtt med olika material. 

 

3b: FORMATIV UPPFÖLJNING (= uppföljning som syftar till att utveckla arbetet vidare)

Formativ uppföljning:

De aktiviteter som sker dokumenteras antingen med kamera eller genom anteckningar. 

3c: LÄRMILJÖ 

-sammanfattning (kontext)

- material och teknik

- samverka, samarbeta och samlärande

Lärmiljö: På Lilla Körsbäret är vi i nuläget 14 barn och 3 pedagoger. Vi kommer att arbeta kring temat inomhus såväl som utomhus, i stor grupp och i mindre grupper. 

Material: Vi kommer att måla/rita porträtt.

 

Matriser

Matris för uppföljning av måluppfyllelse

Förståelse

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Förmågor

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Begrepp

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: