Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet i gruppen

Skapad 2019-06-11 12:22 i Dingle förskola Munkedal
Förskola
Vi ska arbete med att få barngruppen att känna trygghet på avdelningen.

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Efter att vi haft en del bortfall av personal under denna terminen, valde vi att i mitten av terminen lägga vårt planerade temat åt sidan och fokusera på att få föräldrar, barn samt vikarier trygga. Vårt tema kommer vi starta Ht 19 istället. Under vårterminen valde vi att ägna oss åt aktiviteter som vikarier känner sig bekväma i och som skapar en trygghet i gruppen.

 

Mål

Vi ska tillsammans i vårt arbete få barn och föräldrar att känna trygghet mellan både barnen och nya vuxna på avdelningen.

 

Barnens erfarenheter

Barnen har visat intresse av att skapa med färger, sång och berättelser av olika slag och har under denna terminen utvecklas mycket kring rollekar och deras verbala språk.

 

Insatser - åtgärder för att nå målet

För att nå vårt mål med att känna en trygghet i gruppen ska vi fokusera på att ha bra rutiner och ett upplägg som gör det tryggt för vikarier och barn under dagen. Vi ska dela upp dem i smågrupper och arbeta med olika förutbestämda områden med barnen. Det kan vara en aktivitet inom estetiska ämnen, språk, matematik och natur/teknik.

Hur målet ska utvärderas

Vi kommer i slutet av terminen reflektera hur vårt upplägg gav barn och vuxna en trygghet på avdelningen och vad vi kan ändra på om en liknande situation händer igen.

Dokumentation

Vi kommer främst att dokumentera arbetet regelbundet i Unikum. Ibland kommer vi även att sätta upp bildkollage på avdelningen.

Samverkan med vårdnadshavare

Vårdnadshavare kommer att få ta del av arbetet genom Unikum, vid den dagliga kontakten samt dokumentation på avdelningen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: