Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstart Humlan - HT19.

Skapad 2019-06-11 12:42 i Tamburinen Haninge
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 5-6 veckorna.

Innehåll

Fokusområde som vi valt: Hur fungerar tyngdkraft och hur kan vi påverka den?

Syfte: Vårt syfte är att på olika sätt utforska och undersöka naturenslagar och framförallt tyngdkraft. Vi strävar efter att använda begrepp aktivt tillsammans med barnen och i vårt projekt.

Uppstartsfråga: Hur fungerar tyngdkraft och hur kan vi påverka den?

Avdelningens egna värdeord: Samarbete, glädje, delaktighet, respekt för miljö och material och engagemang.

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling: Vi strävar efter att stötta barnen språk genom att aktivt arbeta med språk och kommunikation i såväl projektet som den dagliga verksamheten. Vi strävar efter att barnen ska bli självsäkra och självständiga när det gäller konflikthanteringar och förhandlingar.  

-Digitalt och ​ analogt: Vi strävar efter att aktivt använda digitala verktyg i projektet och att upptäcka spännande pedagogiska appar tillsammans. Vi kommer även att använda såväl analoga och digitala verktyg för att dokumentera och reflektera tillsammans. Vi strävar även efter att använda oss mer av projektorn i projektet.

-Normkritik och Normkreativitet: Vi strävar efter att vara normkritiska och att ha okodade miljöer där vi inte lägger värdering i vad eller med vilket material barnen leker/undersöker. Vi strävar efter att inte värdera det barnen gör eller hur de ser ut. Vi kommer arbeta med normkreativitet i inne och utemiljöerna genom att vara flexibla med materialet. Tillexempel tänka kring att klossar kan användas i flera ställen i miljön till olika saker, tillexempel som en telefon i hemvrån. 

-Barns rättigheter: Vi strävar efter att fortsätta arbeta med likabehandling och rättigheter aktivt. Barnens intressen, trygghet, delaktighet i verksamheten och i projektet är centralt och ska genomsyra hela verksamheten. Demokratisk värdegrund där både barn och pedagoger behandlar varandra med respekt och lyhördhet.

Gruppindelning: Vi strävar att ha likvärdiga grupper där alla barn får sina behov tillgodosedda samt får göra sina röster hörda.

Vi kommer tänka kring att dela in de barn som är i behov av språkligt stöd i olika grupper för att kunna ge barnen det bästa förutsättningarna för att utvecklas spårkligt och kommunikationsmässigt. 

Det här blir vårt observationsfokus:

Vi kommer att observera barnens intresse för matematik, teknik och konstruktion. Vi kommer ha våran uppstartsfråga i baktanken.  

Så här dokumenterar vi: Vi kommer använda oss av ljudinspelning, fotografier anteckningar och att filma som dokumentationsverktyg.

Så här delar vi upp pedagoger: Vi kommer att ha tre olika grupper där vi har ansvarsbarn. Däremot kommer vi arbeta flexibelt så att vi alla kan ta ansvar för alla grupper. Om någon tillexempel är sjuk, kan en annan pedagog fortfarande ha projektgruppen. På så sätt får vi en kontinuitet och få projektgrupperna att funka varje vecka även fast en personal är borta.

Material och miljöer vi erbjuder barnen: Vi kommer tänka kring vilka barn vi har, vad deras intressen är och att organisera miljöerna noga. Vi vill erbjuda så mycket estetiska uttrycksformer som möjligt samt olika typer av byggmaterial, återvinningsmaterial och digitala verktyg. Vi strävar efter att ha mindre material till en början för att sedan byta ut material och ha en levande miljö som är inspirerande och erbjuder många platser att utforska.

Tid. Planera tiden: Vi strävar efter att ha projektid både förmiddagar och eftermiddagar samt att ge varandra tid att planera,reflektera och dokumentera tillsammans med barnen och i unikum.

Så här reflekterar vi:

Vi kommer att reflektera tillsammans på reflektionstiden och tillsammans med barnen efter projekttillfällen. Vi strävar efter att ha reflektioner samma dag som vi haft våran projektgrupp för att hålla projektet levande och för att kunna planera hur vi ska gå vidare.  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: