Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pengar och pengars värde

Skapad 2019-06-11 13:56 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Vi lär oss om pengars värde i samhället och vad saker kostar.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi lär oss om pengars värde. Vad räcker lönen till? Vad har vi för utgifter? Vad kostar saker? Vad är skatt och vad går skatten till?

Innehåll

 
Du ska få lära dig om pengar och pengars värde och hur samhället är uppbyggt kring pengar. Vad behöver vi pengar till? Vad kostar olika varor och tjänster i samhället? Vilka olika sätt kan man betala på? Vad betalade man med förr? Vi kommer att göra enkla undersökningar och jämför resultaten. Vi utvärderar och funderar över varför de blir olika.
Under arbetets gång kommer vi att lära oss om och använda oss av begrepp som t ex inkomst, utgift, lån, skatt, bidrag, försäkring, räkning, kontanter, kreditkort, betalkort och swish.
 

Syfte:

"Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra." 

"Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller."

 
Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att: 
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, 
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

Kunskapskrav:

Du ska kunna beskriva några olika betalningsformer och berätta om vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Du ska kunna söka information om samhället genom enkla observationer och redovisa resultatet på ett tydligt sätt.

 

Arbetsgång:

Lektion 1-2: 

I slutet av arbetet ska du kunna beskriva några olika betalningsformer och ange vad några vanliga varor och tjänster kan kosta. Hur ska du visa dina kunskaper? Eleverna får bestämma redovisningsform, det kan vara flera olika.

Fråga till eleverna: Hur mycket pengar tror du att din familj får in varje månad, och hur? (ex: lön, barnbidrag, bostadsbidrag, socialbidrag)

Den genomsnittliga inkomsten för stadsdelen presenteras: 32 000 kr/månaden innan skatt. Skatten är ca 7 500 kr/mån. Prata om vad skatt är, varför vi betalar skatt och exempel på vad skatten går till. Efter skatt är inkomsten: 24 500 kr/mån.  

Fråga till eleverna: vilka utgifter har din familj under en månad?  

Skriv upp de utgifter eleverna kommer på i en tabell (Ex: boendekostnad 7500 kr, mat 6000 kr, kläder och hygien 1000 kr bredband 500 kr, el 200 kr, mobiltelefoni 500 kr/mobil, försäkringar 1000 kr, SL-kort 900 kr, bensin/bil 2500, sparande 1000 kr, 3400 kr för övrigt om familjen har en inkomst. Andra utgifter för en familj kan vara hårklippning, biobesök, föreningsavgift och kostnader för att t ex spela fotboll eller träna karate, heminredning, trädgårdsmaterial, presenter, kostnader för eventuella husdjur, resor, cyklar och leksaker, mm.).  

Visa med låtsaspengar hur mycket pengar som går åt till respektive utgift.   

Lektion 3 - 4 

   A) Eleverna får ett arbetsblad med 20 olika varor som de i grupp ska gissa priset på. 

   B)  Grupperna går till närmaste centrum tillsammans med en vuxen och tar reda på vad de olika varorna kostar och söker efter priser i olika källor på internet.

 

Lektion 5 

Hur kan man betala för varor och tjänster? 

Vi samtalar om olika betalningsformer: kontant, kort, kredit, swish, över internet. 

Vi ritar gemensamt en tidslinje:

Dåtid: självhushåll/byte / metallmynt 

Nutid: kontant, kort/kreditkort (delbetalning), över internet, swish 

Framtiden: Vad tror du?  

 

Lektion 6

Alla får samma arbetsblad med varor som lektion 3 - 4 och skriver vad dom nu tror de olika varorna kostar. De sitter två och två.  

Redovisning av kunskaper enligt kunskapskravet, efter elevernas valda redovisningsformer.

 

Exempel på passande kooperativa lärstrukturer: EPA, berätta mera, fråga-fråga-byt, turas om, karusellen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: