Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 18/19

Skapad 2019-06-11 15:23 i Friskolan Metis Grundskolor
Vårt arbete i musik bygger på sång, rörelse, glädje och lust!
Grundskola 1 Musik
I musiken ska vi sjunga, spela, lyssna, leka och röra oss till musik!

Innehåll

Undervisning

Mycket fokus ligger på unison sång. Vi startar alltid musiklektionerna med samma sång "Välkommen in i musiken". Innan lägret på Flämslätt övar vi lägersånger att sjunga tillsammans med alla elever i F-5. Många sånger har en berättande text och vi pratar ofta om vad texten innebär och vad det betyder.  De rytminstrument vi använder är t ex maraccas, claves, gurka och trummor. Vi spelar också på ukulele.

Under musiklektionerna knyter vi an till årets teman och anpassar sånger och musik därefter. 
Under hösten ligger mycket fokus på Metis luciafirande och under våren sjunger vi vår- påsk- och sommarsånger. Vi kommer också att sjunga kanon och vi lyssnar på varandra i växelsång.
Rörelsesånger, musiklekar och dans är också ett naturligt inslag i musikundervisningen. 

Under läsåret bedöms hur du utvecklar din förmåga att:

- sjunga tillsammans med andra.

- röra dig till musik i rörelsesånger och musiklekar.

- hantera enkla rytminstrument samt ukulele 

- samtala kring text och musik.

- lyssna på musik och berätta om det. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • får möjligheter att arbeta ämnesövergripande
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: