Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi för åk 5 - Förbränning och nedbrytning

Skapad 2019-06-11 16:34 i Parkskolan Norrtälje
Arbetsområdet tar upp pH-värde, naturliga indikatorer och försurning.
Grundskola 5 Kemi
Du kommer att får lära dig vad som händer när något brinner och hur man släcker eld på rätt sätt. Du får också reda på hur smart inrättat det är i samverkan mellan förbränning hos djur och fotosyntesen hos växter.

Innehåll

Förbränning och nedbrytning

1. Förbränning och nedbrytning

- förbränning av olika material

- förbränning i kroppen

- fotosyntes

- nedbrytning av organiska material

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få lyssna till och delta i gemensamma genomgånar och diskussioner. Du kommer att få arbeta laborativt och träna på att skriva labbrapporter.

5. Bedömning

Läraren bedömer löpande ditt deltagande i diskussioner, genomgångar och laborationer. I slutet av arbetsområdet kommer du att få visa vad du kan genom att göra en inlämningsuppgift.

6. Kunskapskrav

- du skall veta något om brännbarhet hos några vanliga kemikalier,

- du skall kunna vad som händer vid förbränning,

- du skall veta hur man släcker olika sorters bränder, hur de kan uppstå och vad man kan göra för att         förhindra det,

- du skall känna till vilka sorters bränsle det finns, vilka som är fossila och förnybara, vilken betydelse de har för energianvändningen och påverkan på klimatet.

- du skall kunna redogöra för hur fotosyntes och förbränning hänger ihop.

- du skall veta hur nedbrytning av organiska material går till.

7. Matris

Se nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi för åk 5 - Förbränning och nedbrytning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Granska och motivera
Du kan argumentera kring vad man kan göra för att begränsa användningen av fossila bränslen och dess påverkan på miljön viss användning av kemins begrepp.
Du kan argumentera kring vad man kan göra för att begränsa användningen av fossila bränslen och dess påverkan på miljön med relativt god användning av kemins begrepp.
Du kan argumentera kring vad man kan göra för att begränsa användningen av fossila bränslen och dess påverkan på miljön med god användning av kemins begrepp.
Beskriv och förklara
Du använder dig till viss del av kemins begrepp när du beskriver hur förbränning, nedbrytning och fotosyntes går till.
Du beskriver hur förbränning, nedbrytning och fotosyntes går till med relativt god använding av kemins begrepp.
Du beskriver hur förbränning, nedbrytning och fotosyntes går till med god använding av kemins begrepp.
Undersök
Du visar att du kan genomföra enkla undersökningar efter givna instruktioner och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar, I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan genomföra enkla undersökningar efter givna instruktioner och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt ifrån, I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du visar att du kan genomföra enkla undersökningar efter givna instruktioner och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån, I arbetet använder du utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera undersökning
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: