Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam och ekonomi 6-9

Skapad 2019-06-11 21:41 i Getingeskolan 4-6 Halmstad
Vi kommer under några veckor arbeta temaövergripande inom SO och Hkk inom områdena reklam och ekonomi
Grundsärskola 6 – 9 Hem- och konsumentkunskap Samhällsorienterande ämnen
Vi kommer arbeta med reklam, varför den finns och hur den påverkar oss samt samhälls- och hushållsekonomi.

Innehåll

Mål att sträva mot

Konkretiserade mål

Eleven ska sträva mot

¤ att förstå reklamens syfte och påverkan
¤ kunna göra egen reklam.
¤ att få en ökad förståelse för hemmets inkomster och utgifter
¤ att planera och möblera en egen lägenhet och inköp av möbler.
¤ lära sig om ungas ekonomi, sparande och konsumtion. 
¤ att se skillnad mellan reklam och konsumentinformation.
¤ kunna de övergripande reglerna i konsumentköplagen.

Arbetsmetod

 • genomgångar
 • film
 • skriftliga arbetsuppgifter
 • muntliga övningar
 • praktiska övningar
 • läsa informationstexter
 • söka egen information på internet och i kataloger
 • muntlig presentation

Bedömning

Vi kommer att bedömma din förmåga att:

¤ vara aktiv i samtal och diskussioner.

¤ arbeta med skriftliga uppgifter.

¤ arbeta med praktiska uppgifter.

¤ lyssna eller läsa informationstexter och återberätta innehållet.

¤ muntligt redovisa din lägenhet och dess inköp

¤ kunna berätta varför reklam finns, hur den bekostas och vad skillnaden är på reklam och konsumentinformation.

¤ berätta något om konsumentköplagen

¤ berätta om olika sparformer på banken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
  Hkk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Handla över Internet, låna pengar, handla på kredit och teckna abonnemang. Kostnadsberäkningar för boende, mat och fritid.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediers påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel i sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  SO  7-9
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i såväl digitala som andra medier. Hur man kan urskilja budskap, avsändare och syfte.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: