Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete och pengar

Skapad 2019-06-12 06:32 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 6 Samhällskunskap
Skolan är ditt arbete just nu. Du får ingen lön i pengar utan i kunskaper som gör att du får en bra allmänbildning och en bra start i livet så du längre fram kan få jobb och tjäna pengar.

Innehåll

Konkretiserade mål
Du ska efter arbetet kunna:
- beskriva hur arbetet med att tillverka varor och tjänster förändras över tiden.
- förklara vilka roller fack och arbetsgivare har på arbetsmarknaden.
- beskriva vilken hjälp de arbetslösa kan få och analysera och kritiskt granska varför arbetslöshet förekommer.
- beskriva vad lagen säger om dem som arbetar och är yngre än 18 år.
- förklara hur den offentliga sektorn både får in och använder pengar, samt hur pengarna cirkulerar i det ekonomiska kretsloppet.
- beskriva vad en budget är och resonera kring hur du kan göra en egen budget.


Undervisning och arbetssätt
Hur ska vi lära oss detta? Genom att:
- läsa och diskutera tillsammans kapitel "Arbete och pengar",
- arbeta med med begrepp, både enskilt, i liten grupp och helklass,
- titta på bilder och korta filmer,
- i grupper göra en budget för en familj som vi sedan kommer och jämföra med varandra.

 

Elevinflytande
Du får vara med och komma med förslag hur redovisningen ska ske, samt komma med förslag på hur du ska lära dig.


Bedömning
Bedömning sker mot kunskapskraven i samhällskunskap 4-6.
Du ska:
-Kunna förklara de vanligaste begreppen inom området inkomst, utgift, skatt och budget.
- Känna till de vanligaste inkomsterna i ett hushåll; lön, barnbidrag och ev andra bidrag.
- Känna till de vanligaste utgiftsposterna i ett hushåll; bostad, mat, hygien, kläder, el, vatten, försäkring, telefon, tv, internet, transport, sjukvård, barnomsorgsavgifter, fritidsaktiviteter och skatt.
- Känna till vad kommun, landsting och stat använder skatter till.
- Känna till sambandet mellan din utbildning och ditt framtida arbete och dina möjlighet att tjäna pengar.

Bedömning kommer att ske:
- när vi har genomgångar och diskussioner,
- hur du tar dig an dina arbetsuppgifter,
- när du arbetar i grupp och enskilt,
- när du redovisar skriftligt och muntligt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: