Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling: Djur och Natur

Skapad 2019-06-12 07:06 i Gamla Förskolan Lekhagen Vaxholm Stad
Förskola
Tema: Djur och Natur Här är våra delmål

Innehåll

ALLA BEHÖVS FÖR ETT VÄLMÅENDE!

Djur & Natur
Vad

Vi vill öka barns upplevelse kring den biologiska mångfalden genom att ge barnen en förståelse för att människor, djur och natur lever i samklang med varandra. Vi behöver varandra för att må bra!

Varför

Vi har sett ett ökat intresse hos barnen kring djur och natur. Vid utomhusvistelse upptäcker barnen ofta olika djur på gården som de gärna vill ta hand om. De är också mycket nyfikna på de planteringar vi har sedan tidigare på gården och vill även ta hand om dessa. Vi tror att detta i kombination med varandra skulle ge barnen en fördjupad förståelse för att vi alla (människa, djur och natur) hänger ihop och har olika platser i ett ekosystem.

Hur

För att introducera temat kan vi till exempel spela upp en teater med anknytning till densamme för att skapa en förståelse för vad det är vi har på agendan.
Vi kan också göra utflykter till vår närmiljö där vi kan samtala om våra svenska djur. Väl på gården kan vi utforska vilka djur vi har i vår närmiljö-vilka de är och hur de lever. Gemensamt kan vi även skapa hotell för insekter. Hur förhåller vi oss till djur och natur är också ett exempel på en frågeställning vi planerar att ta upp med barnen. Vi är medforskande pedagoger som fångar tillfället och gör detta till utforskande för barnen.

Delaktighet och inflytande

Vi gör utflykter till vår närmiljön där vi letar och dokumenterar de olika djur/insekter/växter barnen får upp ögonen för och börjar samtala kring hur dessa hänger samman med varandra.
Vi frågar också barnen om vilka djur de vill veta ännu mer om för vidare fördjupning. Vi delar med oss av det vi upptäckt på gården, för alla att ta del av. Detta för att skapa en gemenskap kring vårt projekt. Barnen får gestalta sina upptäckter med bilder - ex. en bild på en igelkott och bilder på vad den äter bredvid.

Hållbar utveckling

Denna del i Grön Flagg arbetet bidrar till en ökad biologisk mångfald och det lär barnen att ta hand om allt levande runt omkring sig, vi alla behövs för att må bra!
Arbetet bidrar därför till en ekologisk men även en social hållbar utveckling i vårt samhälle.

 

SINNESTRÄDGÅRDEN

Djur & Natur
Vad

Vi vill ge barnen upplevelser kring odling och kretslopp. Barnen ska erbjudas möjlighet att utforska med alla sina sinnen. Via synen kommer vi uppleva naturens färger och genom vår hörsel upptäcker vi de bin och insekter som kommer till våra pollinerande växter. Smaken får utlopp via planterade hallonbuskar och jordgubbsland medan vi känner på lammöron och tistlar. Vi utforskar vår balans- och kroppssinnet på sinnesstigen.
Till sist känner vi doften av hela vår sinnesträdgård där växterna är planterade enligt de olika sinnena i planteringslådor.

Varför

Vi vill utöka våra gröna gårdar, denna gång med fokus på sinnliga upplevelser eftersom barnen har visat intresse för just detta.
Vi ser att barnen, genom att ta hand om natur och djur, blir mer delaktiga i förskolans olika planteringar med dess pollinerande insekter och de vill därför veta mer. Barnen får även en större förståelse för detta och speciellt i kombination med att de själva får påverka. Vi vill att barnen får med sig: Ingen kan gör allt men alla kan göra något!

Hur

Tillsammans med barnen kommer vi organisera utomhusmiljöer som kan upptäckas med de olika sinnena. Exempel: insektshotell, bivattnare, plantera bärbuskar, pollinerande växter såsom lavendel, skapa ett sinnesträd där synen, känseln och hörseln får utlopp. Vi kommer att flytta vissa växter som inte trivts så bra på vår baksida till vår sinnesträdgård istället. Andra exempel till vår sinnesträdgård: sinnestig och labyrint för att upptäcka övriga sinnen så som balans och kroppskännedom. Sinneslåda med olika stenar i för taktilt utforskande.

Delaktighet och inflytande

Barnen är med genom hela processen, från visat intresse till genomförande där de utvecklar en förståelse för att ta ansvar och förvalta det de skapat. Samverkan med hemmet kommer ske genom vår årliga fixarfest där föräldrarna görs involverade i våra planer. Alla pedagoger på förskolan är involverade i de olika mötesplatser som skapas för och med barnen.
Allt vi skapar gör vi tillsammans med barnen!

Hållbar utveckling

Detta område bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle genom de möjligheter vi skapar för de pollinerande insekter som besöker vår gård.
Men detta blir även en mötesplats för barnen på förskolan där de lär sig att ta hand om vår nya miljö, få upptäcka biologisk mångfald och få uppleva att de har handlingskompetens för hållbar utveckling.

 

DJUR I VÅR NÄRMILJÖ

Djur & Natur
Vad

Vi vill att barnen ska bli introducerade till samt få möjlighet till att fördjupa sina kunskaper kring djur i vår närhet. Detta vävs samman med diskussioner kring etik och moral för att barnen ska få en förståelse för hur vi tänker om djur och natur samt varför.

Varför

Vi vill att barnen ska känna igen lokala arter (flora/fauna), samt få en förståelse kring naturvård och allemansrätten för att förbereda dem för det samhälle de växer upp i. Ett samhälle vi måste vara rädda om!

Hur

Genom exempelvis utflykter, samtal, lek, teater, IT (sagor, fakta mm) lyfter vi barnens intresse och gör detta till kunskap för dem.

Delaktighet och inflytande

Barnens intresse och deras egen vilja att utforska står i centrum för detta område. Att i meningsfulla sammanhang och utifrån barnen upptäcka och utforska de växter/djur/insekter som finns i vår närmiljö.

Hållbar utveckling

Vi bidrar i och med detta arbete till en ekologisk hållbar utveckling men även till ett socialt genom barnens ökade förståelse för djur och natur.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: