Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik för åk 5 Burkbilen

Skapad 2019-06-12 08:08 i Parkskolan Norrtälje
Planering i teknik för åk 6. Tar upp enkla bilen och dess historia, samt hur man bygge av en modell med rörliga delar.
Grundskola 5 Teknik
Du får bygga en modell av en bil som drivs med en elmotor. Du får också lära dig om bilens historia och hur den utvecklats och förbättrats.

Innehåll

Burkbilen

1. Burkbilen

- tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter

- teknikutvecklingsarbetets faser

- konstruktion 

- dokumentation

2.   Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få lyssna på genomgångar och delta i diskussioner om bilen och bilens historia. Största delen av tiden kommer du att få arbeta praktiskt i grupp med att konstruera en modell av en bil som drivs med en liten elmotor.

5. Bedömning

Läraren bedömer löpande ditt deltagande i diskussioner och genomgångar. Ditt arbete med modellen kommer dels att bedömas löpande och dels hur väl utfört slutresultatet är.

6. Kunskapskrav

- Du skall känna till något om bilens tekniska utveckling och historia.

- Du skall känna till vilka tekniska lösningar som gör att bilen kan rulla.

- Du skall ha konstruerat en enkel modell av en bil som drivs av en elmotor.

- Du skall ha gjort en enkel ritning

 

7. Matris

Se nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Burkbilen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska lösningar
Du kan beskriva och ge exempel på de tekniska lösningar som gör att bilen kan fungera.
Du kan förklara och ge exempel på de tekniska lösningar som gör att bilen kan fungera.
Du kan förklara och ge exempel på de tekniska lösningar som gör att bilen kan fungera. Du kan även visa på andra liknande lösningar.
Genomföra arbeten
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionerarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionerarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma och utveckla enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionerarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera och välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar du och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar du och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Förändringar över tid - fördelar och nackdelar
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: