Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg och anläggning Åk 1

Skapad 2019-06-12 08:51 i Högbergsskolan Tierp
Bygg och anläggning Åk1
Gymnasieskola Bygg och anläggning
Vi kommer under året prova på olika yrken inom bygg. Under fliken innehåll finns det en mall som alla elever ska jobba efter på dom momenten vi ska göra.

Innehåll

Stöd o förberedelser till Bygg-Modulen: Byggprogrammet Åk 1

Kurserna som ingår i Bygg-modulen är : Bygg och Anläggning 1 och 2 

Syftet med Bygg-modulen är att genom teoretiska och praktiska kunskaper få upp ögonen för flera av de vanligaste byggyrkena, samt förståelsen för det samarbete som är mellan olika yrken på ett byggprojekt . 

I.Tidplanen 

Beskriver när Moment/yrke som skall utföras samt den beräknade tiden för förberedelse o utförande har angetts. (rödmarkera andra aktiviteter o lov mm) 

2. Beskrivning av materialet anges enlig nedan: 

Hur materialet tillverkas. 

Materialets/ konstruktionens funktion 

Material egenskaper 

Mått / format 

Förvaring Miljöpåverkan 

Säkerhetsdatablad (finns alla byggmaterial beskriver risker mm för produkten) 

3. Arbetsbeskrivning: 

Arbetsbeskrivning görs i punktform I, 2, 3,osv korta steg som beskriver hur hela arbetsmomentet skall utföras från början till slut, tillvägagångssätt handhavande mått material verktyg och maskiner mm. 

4. Utförande föreskrifter enligt HUS —AMA: 

Anger utifrån HUS-AMA , ritning, och byggbeskrivning vilka regler och utförandebeskrivningar som gäller för byggmomentet o besiktning. 

Vad kan konsekvensen bli om det är felaktigt utfört.

5. Verktyg alt maskiner 

Ange namn för de verktyg och maskiner du kommer att använda i arbetet. 

6. Riskanalys 

En analys av den fysiska arbetsmiljön och tänkbara risker som kan uppstå under arbetetsmomentet. Vilka åtgärder man kan vidta före och under arbetets gång för att undvika skador och att skapa en god arbetsmiljö. 

7. Mängdberäkning och pris 

Att utifrån ritningarna göra en mängdberäkning av materialåtgång plus 10-15% svinn mm, med priser från kända bygghandlare  

 

Uppgifter

 • Verktygs kunskap

 • isolering och kortlingar

 • Ångspärr och gles

 • Gipsning Vägg och Tak

 • Flytspackling av golv

 • Spackling och Målning av vägg och tak

 • Tapetsering med bård

 • Golvmatta mad svetsad skarv

 • Foder, golv och taklist

 • Fasadmurning

 • Fönsterbläck och krönplåt

 • Panel och utvändigt foder

 • Trottoarplan med Betongplattor

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: