Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KOLTRASTEN Holken/Kobjer Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande 2020/2021

Skapad 2019-06-12 13:00 i Holkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livs­stil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling (Lpfö 18)

Innehåll

 

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål (Vad?)

Vi arbetar med att göra barnen medvetna om att deras handlande får konsekvenser som påverkar deras egen närmiljö men även hela vår jord.

 

Vi uppmärksammar nedskräpning och samtalar om vikten att slänga skräp där set ska var och inte skräpa ner.

 

Vi sopsorterar och barnen ansvarar för att tömma kärlen i sopsorteringen i soprummet.

 

Vi lyfter tänket att återanvända - kläder, inredning, tyg, material som kan användas på annat sätt än det är tänkt osv.

 

Vi gör barnen medvetna om att laga tillräckligt mycket med mat - att inte slänga mat, att ta mat fler gånger än att ta för mycket. Att svinn påverkar vår miljö negativt. Att vi samarbetar med Holkens kök så att de får reda på rätt antal som ska äta.

 

Vi engagerar barn och föräldrar i att samla återvinningsmaterial

 

Vi samtalar om demokrati och demokratiska processer och låter barnen vara delaktiga i olika former av beslutstagande. Vi använder oss av rätt ord/begrepp för att tidigt implementera dessa.

 

Vi odlar tillsammans med barnen för att kunna följa processen, från frö till planta. Vi arbetar med kretsloppet.

 

Vi visar omsorg för stora och små djur.

 

 

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

 Samtal, observationer, dokumentationer.

3. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning. 

 Ökad medvetenhet och delaktighet i samtal och aktiviteter.

4. Läroplansmål - välj mål från "läroplanen" nedan

 

Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling . (LpFö 18 s.5) 

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling.

( ur LpFö 18 s.9-10)

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: