Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2019-06-12 19:08 i Påarps skola Helsingborg
Du ska få lära dig mer om solen, planeterna, månen och stjärnorna. Vi ska också träna som astronauter.
Grundskola 2 Svenska Idrott och hälsa Bild NO (år 1-3)
Visst är det spännande med rymden! Var slutar rymden? Vad finns det i rymden? I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om detta spännande område.. Vi ska utforska det på flera olika sätt.

Innehåll

Vad ska vi lära oss om rymden?

- Hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra. 
-  Lära oss om planeterna i vårt solsystem.
- Ta reda på varför det är mörkare och kallare på vintern än på sommaren.
- Månens olika faser.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi tittar på film.
Vi läser faktatexter.
Vi skriver enkla faktatexter och berättande texter.
Vi ritar/målar till våra texter. 
Vi skapar saker som har med rymden att göra.
Vi tittar på himlen, solen och månen.

 

Vad som kommer att bedömas:


- Du ska veta hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

- Du ska känna till varför det är mörkare och kallare på vintern än på sommaren.
- Du ska känna till månens olika faser. 

- Du ska kunna skapa bilder som förstärker dina texter.

- Du ska kunna skriva en faktatext om planeten.

- Du ska kunna göra en muntlig presentation.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta aktivt på lektionerna.

Genom att delta i olika diskussioner.

Genom att dokumentera ditt arbete

Genom att berätta om dina dokumentationer.

Genom arbete i grupp.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Fy  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  Fy   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Fy   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

NO Sv Bl Idh
Matris

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Kunna använda olika material i olika bildarbeten och förtydliga texter med bilder och tvärt om.
Jag har jobbat med olika material och vet ord och begrepp kring materialet. Jag kan själv skapa en förtydligande bild till min text.
Jag har jobbat med olika material och vet vad de heter. Jag kan med hjälp av en kompis skapa en bild för att förtydliga min text.
Jag har jobbat med olika material. Jag kan efter instruktion göra en bild för att förtydliga min text.
Veta hur man skriver en faktatext.
Jag kan på egen hand skriva stödord fylla i en 6-fältare) och skriva en faktatext. Jag vet vad som är typiskt för en fakta/beskrivande text.
Jag kan med hjälp av en kompis skriva stödord (fylla i en 6-fältare och tankekarta) och skriva en faktatext.
Jag kan med hjälp av en vuxen skriva en faktatext. Jag använder stödord (6-fältare och tankekarta) som stöd.
Jordens, solens och månens rörelse i förhållande till varandra.
Jag kan beskriva jorden, månens och solens rörelse i förhållande till varandra. Jag kan även beskriva varför vi har olika årstider.
Jag kan beskriva jordens, månens och solens rörelse i förhållande till varandra.
Jag kan med hjälp berätta hur jorden rör sig runt sin egen axel.
Månens faser.
Jag vet vilka månens olika faser är och att månen inte har någon egen lyskraft.
Jag vet vilka månens olika faser är.
Jag kan med hjälp berätta vilka månens olika faser är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: