Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2B

Skapad 2019-06-12 19:26 i Påarps skola Helsingborg
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 2 – 3 Matematik
Du kommer att få lära dig om klockan (analog), multiplikation och problemlösning, taluppfattning och huvudräkning samt repetera skriftlig räknemetod. Du kommer också få börja med geometri och mätning.

Innehåll

Målet med undervisningen är:

Du ska få lära dig:

 • analog klocka; hela och halva timmar, kvart över och i, fem i halv och fem över halv.
 • mätning av tid
 • multiplikation med 3 och 4.
 • talen 0-1000
 • tal i olika kulturer genom historien
 • jämföra tal <, > och =
 • mäta med linjal
 • punkt, linje, stråle, sträcka och öppen polygon
 • vinkel, månghörningar, rätblock, kub, klot
 • volym (liter och deciliter)
 • avrunda och överslagsräkning
 • addition och subtraktion med uppställning med växling
 • kilometer
 • kilogram

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • arbeta laborativt
 • delta i diskussioner
 • färdighetsträna i din bok, på arbetsblad eller Ipad

 

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du:

 • aktivt deltar i lektionerna
 • visar dina kunskaper i olika sammanhang
 • befäster dina nya matematiska kunskaper
 • använder dig av dina matematiska kunskaper i vardagsnära situationer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 2B

Jag kan:
Jag kan:
Jag kan:
Jag kan:
Jag kan:
Jag kan:
Kapitel 1
Klockan, hela och halva timmar.
Klockan, hela timmar och kvart över.
Klockan, halva timmar och kvart i.
Tidskillnader.
Problemlösning kopplad till klockan.
Huvudräkning av muntlig uppgift kopplade till klockslag och tidsskillnader.
Kapitel 2
Från addition till multiplikation.
Multiplikation med 3.
Multiplikation med 4.
Problemlösningstrategier vid multiplikation.
Huvudräkning av muntlig multiplikationsuppgift tabellerna 3 och 4.
Kapitel 3
Talen 0-1000.
Noll på entalets eller tiotalets plats.
Tal i olika kulturer genom historien.
Jämföra tal <, > och =
Entalen ökar eller minskar.
Tiotalen ökar eller minskar.
Kapitel 3
Hundratalen ökar eller minskar.
Huvudräkning av muntlig uppgift inom talområdet 0-1000,
Kapitel 4
Använda linjal.
Punkt, linje och stråle.
Sträcka och öppen polygon.
Vinkel.
Månghörningar
Rektangel och kvadrat.
Kapitel 4
Rektangel och rätblock.
Kvadrat och kub.
Cirkel och klot.
Liter och deciliter.
Huvudräkning av muntliga uppgifter.
Kapitel 5
Avrunda och överslagsräkna.
Addition och subtraktion med uppställning.
Addition med uppställning, minnessiffra.
Addition med uppställning, två minnessiffror.
Subtraktion med uppställning och växling till ental.
Subtraktion med uppställning och växling till tiotal.
Kapitel 5
Meter.
Kilometer.
Kilogram
Huvudräkning av muntliga uppgifter addition och subtraktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: