Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsa åk 2

Skapad 2019-06-13 09:38 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Svenska - läsa åk 2
Grundskola F – 9 Svenska
Du ska bli expertläsare!

Innehåll

Mål:

Du ska kunna läsa flytande.

Du ska förstå det du läser.

Du ska kunna återberätta delar av något du läst och kunna svara på frågor om det lästa.

Du ska kunna koppla det du läser till dig själv och dina erfarenheter.

Du ska kunna läsa och förstå en enkel instruktion.

 

Undervisning:

Du läser varje dag olika slags texter.

Du läser högt i mindre grupper och i par.

Du lyssnar till högläsning för gemensam läsupplevelse.

Du är med och samtalar om innehållet i olika texter för att träna läsförståelse.

Du tränar på att återge innehållet i olika texter genom att berätta muntligt och svara på frågor.

Du kommer att få träna på alfabetisk ordning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
Svenska läsa åk 2

Nivå 1
Nivå 2
Aspekt 1
Kunna läsa med flyt och förståelse.
Du läser en enkel text med bilder och kan svara på frågor om texten.
Du läser en kapitelbok och kan återge delar av innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: