Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sofia Skolas läsårsplanering för svenska i åk 4

Skapad 2019-06-13 11:00 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Här finns grovplaneringen för ämne: svenska årskurs: 4 läsår: 19/20

Innehåll

Vecka

Kunskapsområde utifrån fördelat centralt innehåll

 v. 35-43

 Återberättande text

Läsa och förstå struktur och särdrag

Känna till olika lässtrategier, förutspå, reda ut oklarheter, sammanfatta

Planera och genomföra en muntlig redovisning

Planera och skriva en återberättande text, inledning, kronologisk ordning, tidsord, styckindelning, verb i preteritum, avslutning

 

Språklära

Alfabetet

Meningsbyggnad, skiljetecken, dialog

 

 v. 44-51

Faktatext

 

Läsa och förstå struktur och särdrag, sökläsa

Känna till olika lässtrategier, förutspå, reda ut oklarheter, sammanfatta

Skilja på åsikt och fakta

Tolka information, källkritik

Planera och skriva en faktatext, underrubriker, ämnesspecifika ord, bildtext, skiljetecken och stava

Planera och genomföra en muntlig redovisning, talkort, inledning, innehåll och avslutning

 

Språklära

 

Stavning (ng-, m-, j-, tj-, sj-, å- ljudet)

 

Ordkunskap (synonymer, antonymer m.m)

 v. 2-12

 Berättande text

Läsa och förstår den berättande textens struktur

Känna igen en myt

Resonera om textens budskap, kunna göra inferenser och sammanfatta huvuddrag

Känna igen en fabel

Planera och genomföra en muntlig redovisning

Planera och skriva en fantasyberättelse, stavning, magiska inslag, miljö-personbeskrivningar, problem och lösningar i kronologisk ordning, dialoger

 

Språklära

Ordklasser (substantiv, verb, adjektiv, prepositioner)

 

 v. 13-23

 Instruerande text

Ta och ge muntliga instruktioner steg för steg, tala tydligt, kroppsspråk

Läsa och urskilja instruerande textens struktur, ämnesspecifika ord, källkritik, urskilja prepositioner

Planera och skriva en instruerande text

 

 

Språklära

Språkbruk

 

 övrigt

tyst läsning

högläsning

muntlig framställning

 läromedel

Klara svenskan – Tala, läsa, skriva

 

Klara Svenskan- Språklära

Tummen upp

Zig, Zag, Zug

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: