Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsa och samtala åk 5

Skapad 2019-06-13 11:55 i Östad skola Lerum
Grundskola 5 Svenska
I alla ämnen läser du texter. Därför är det viktigt att träna mycket på läsningen, i olika genrer och olika ämnen. Det kommer du att göra på olika sätt varje dag under åk 5.

Innehåll

Det här kommer du att arbeta med:

 • läsa olika slags texter med olika syften, tex faktatext, dikter, budskap, berättelser
 • utveckla din läsförståelse genom att diskutera det du läst men också att skriftligen svara på frågor om texten
 • använda dig av lässtrategierna i din läsning i alla slags text
 • läsa skönlitteratur på egen hand, i stort sett varje dag.
 • lyssna på högläsning

Det här kommer jag att bedöma:

 • att du utvecklar din läsförmåga (vilket du bara kan göra genom att regelbundet läsa...ÖVA)
 • att du deltar i de diskussioner vi har kring de texter du läst
 • att du försöker läsa olika slags texter
 • att du använder dig av lässtrategierna
 • att du kan lyssna när någon annan läser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: