Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2 - The Game EJ KLAR

Skapad 2019-06-13 11:55 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
En årsplanering till materialet The Game från UR Skola.
Grundskola 2 Engelska
Under året kommer du att få följa

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen i årskurs 3 är att ge dig en grammatisk grund samt utveckla förmågorna lyssna, tala, läsa och skriva.

Målet är att du ska kunna: 

 lyssna och förstå det mest väsentliga på enkelt talad engelska   
 tala några enkla fraser på engelska
 läsa och förstå det mest väsentliga i enkla, engelska texter
 skriva några enkla ord eller fraser på engelska
 genomföra en enkel, muntlig presentation om dig själv på engelska

 

Innehåll och arbetssätt

Vi kommer att träna på förmågorna lyssna, tala, läsa och skriva inom nedan följande områden. Vi kommer att utgå från en work book men även arbeta med olika former av dialoger, filmer, sånger, ramsor och lekar. Dessutom kommer vi att få lära oss lite bakgrundsfakta om det engelska språket och hur det används i världen.

 

Temaområden under året:

• Greetings

• Numbers

• Spare time

• Animals

• Time

• Appearance and personality

• Food

• Feelings

• Family


Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under året och det som bedöms är:

 din förmåga att lyssna och förstå enkelt talad engelska

• din förmåga att tala enkel engelska

• din förmåga att läsa enkla engelska texter

• din förmåga att skriva enkla ord eller fraser på engelska

• din förmåga att presentera dig själv på ett enkelt sätt på engelska

_____________________________________________________________________________________ 

För dig som vill veta mer:
 

Syfte med skolämnet engelska

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

 

Innehåll i årskurs 1-3

• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

• Intressen, personer och platser.

• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

• Enkla instruktioner och beskrivningar.

• Olika former av enkla samtal och dialoger.

• Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

• Sånger, ramsor, dikter och sagor.

• Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

• Enkla presentationer.

• Enkla beskrivningar och meddelanden.

• Sånger, ramsor och dramatiseringar.

 

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 6

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska åk 2 - The game

Nivå 1
Lyssna och förstå enkelt talad engelska
Du kan följa en enkel muntlig instruktion.
Tala enkla ord och fraser på engelska
Du kan muntligt översätta några svenska ord till engelska.
Skriva enkla ord på engelska
Du kan skriva några enkla ord på engelska i ditt häfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: