Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 7 vecka 36-47 Sofia Skola 2020-21

Skapad 2019-06-13 12:10 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Boken om mig själv Under den här perioden ska du göra en rad olika uppgifter. Det största arbetet består i att skriva en bok om dig själv. Den har flera målgrupper: • Dina nya kamrater som ska lära känna dig bättre. • För dina nya lärare gäller samma sak. • Dina föräldrar får se hur du beskriver din tillvaro. • Kommande års sjuor. • Den sista målgruppen är du själv – om tre år. När kamrater, lärare och föräldrar läst din bok, kommer jag ta hand om den till den 25/5 2019, då du får tillbaka den.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Den här perioden ska du arbeta med att skriva en bok om dig själv. Du kommer också få läsa och ge gensvar på kamraternas böcker.

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

                                        

Boken om mig själv

Under den här perioden ska du göra en rad olika uppgifter. Det största arbetet består i att skriva en bok om dig själv. Den har flera målgrupper:

·        Dina nya kamrater som ska lära känna dig bättre.

·        För dina nya lärare gäller samma sak.

·        Dina föräldrar får se hur du beskriver din tillvaro.

·        Kommande års sjuor.

·        Den sista målgruppen är du själv – om tre år. När kamrater, lärare och föräldrar läst din bok, kommer jag ta hand om den till den 25/5 2023, då du får tillbaka den.

 

Undervisning

Du får träna på att skriva texter

Du kan göra intervjuer med kamrater, släktingar och vänner

Du tränar på att göra layout – utformning av text och bild

Du ska göra en textbearbetning

Du läser klassens böcker

Ni skriver gensvar på varandras böcker

 Du gör en utvärdering av ditt arbete 

Hur ska du arbeta?

 

Arbetsgång och läxor

OBS! Du behöver skriva ca två sidor i veckan. Det du inte hinner med på lektionerna är därför läxa. Varje fredag ska du visa upp dina två nya sidor för mig. Hela boken ska vara klar onsdagen den 21 oktober. Veckan innan ägnar vi åt att plasta in fram-och baksidor samt sätta ihop dem till böcker. Veckan efter höstlovet (vecka 45) börjar vi skriva gensvar på böckerna. Vecka 47 ska vi ha läst allas böcker.

Boken ska omfatta:

1.     En kort biografi (= levnadsbeskrivning)

2.     Minst fem kapitel – använd förslagen, eller egna idéeer

3.     Boken ska vara minst tio sidor lång.

4.     4.Illustrationer (= bilder), du kan låna fotografier hemma eller göra egna bilder. Bilderna får inte uppta mer plats än en fjärdedel av boken (ca 2 ½ sida sammanlagt).Arbetet ska till en viss del skrivas för hand, minst fem sidor. Det är för att jag ska få se din handstil.

 

Förslag till innehåll

  Faktaruta

 En resa

 När jag lärde mig cykla/simma

 När jag var liten

 En natt drömde jag...

 Mina framtidsdrömmar

 Då förändrades jag som människa

 Den viktigaste personen i mitt liv

 Min familj                                                

 När jag gick på förskola

 Den första skoldagen

 Därför lever vi på den här planeten

 Så här ser det ut hemma

Detta är alltså förslag. Du kanske hittar på helt andra rubriker, som passar just dig mycket bättre.

 Vad ska du lära dig?

 

Centralt innehåll

Skrivstrategier

Textbearbetning

Ge och ta respons

 Redigering av texter i datorn

 

Underlag för bedömning

 Ditt skriftliga och muntliga arbete kring boken, din förmåga att slutföra ett arbete i tid, dina gensvar på kamraternas böcker och samarbetet och responsen till arbetskamraterna.

 

Bedömning: Boken om mig själv

F

E

D

C

B

A

Du har inte gjort klart din bok. / Din bok behöver bearbetas mera.

Du har skrivit och lämnat in 10 sidor till Boken om dig själv på mestadels god svenska, där stavning, styckeindelning och rubriker fungerar bra.

 

Du har skrivit och lämnat in 10 sidor till Boken om dig själv på mestadels god svenska, där stavning, styckeindelning och rubriker fungerar bra. Du har gjort en del längre beskrivningar och undviker upprepningar.

 

Du har skrivit och lämnat in 10 sidor till Boken om dig själv på god svenska, där stavning, styckeindelning och rubriker fungerar bra. Du berättar på ett beskrivande sätt så läsaren förstår vad du tänkte och kände vid olika tillfällen. Du undviker upprepningar och varierar ditt språk.

Du har inte med några bilder i boken. /Det är oklart vad som hör ihop med vad.

Du har med några bilder i boken och texten är utformad så att läsaren förstår vad som hör ihop med vad.

 

Du har med bilder i boken och text, rubriker och bilder fungerar bra ihop för att läsaren lättare ska kunna ta till sig innehållet.

 

Du har med bilder i boken och text, rubriker och bilder gör att läsaren både lockas att läsa och lätt kan ta till sig innehållet.

Du har inte skrivit något gensvar. / Du upprepar det andra har skrivit tidigare. / Du ger inga exempel på det du tyckte var bra.

Du skriver enkla gensvar till kamraternas texter där du ger exempel på det du tyckte var bra.

 

Du skriver gensvar till kamraternas texter där du ger exempel på det du tyckte var bra och förklarar varför du tyckte det var bra.

 

Du skriver gensvar till kamraternas texter där du ger exempel på det du tyckte var bra, förklarar varför du tyckte det var bra och hur de kan fortsätta utveckla sitt skrivande på det sättet.

Betyget F innebär att du ännu inte nått godkänt resultat.

Betyget E innebär att samtliga kunskapskrav för betyget är uppfyllda.

Betyget D innebär att samtliga kunskapskrav för betyget E och de flesta för C är uppfyllda.

Betyget C innebär att samtliga kunskapskrav för betyget är uppfyllda.

Betyget B innebär att samtliga kunskapskrav för betyget C och de flesta för A är uppfyllda

Betyget A innebär att samtliga kunskapskrav för betyget är uppfyllda.

 

Checklista

Du har skrivit en bok om minst tio sidor + fram- och baksida

Du har använt ett språk som i huvudsak följer språkliga normer och strukturer

Du har skrivit gensvar på några kamraters böcker och visat att du har förståelse för att dina gensvar påverkar mottagarna

Du har visat att du kan samarbeta med andra 

 Du har lämnat in ditt arbete i tid, onsdagen den 21 oktober.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: