Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Body and soul

Skapad 2011-09-14 10:41 i Kärlekens skola Halmstad
Under den här arbetsområde kommer vi att läsa texter relaterad till kroppen och själen. Vi kommer att diskuter etiska frågor som plastik kirurgi, hur man ser på sin kropp och även diskutera känslor kring utsatthet. Vi kommer att repetera verb och uttryck med "det"
Grundskola 9 Engelska
...

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

 • diskutera och argumentera kring skönhet och etiska frågor kring plastikkirurgi.
 • gå igenom viss grammatik som vi stöter på.
 • arbeta med textläsning och förståelse
 • Lära oss kroppsdelar.
 • läsa och diskutera frågor som är relarerad tiil själen.

Målbeskrivning

 • Utvecklar sin förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper
 • Utvecklar sin förmåga att använda engelska muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter
 • Utvecklar sin förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen
 • Utvecklar sin förmåga att analysera, bearbeta och förbättra språket mot allt större variation och säkerhet
 • Utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand och i samarbete med andra
 • Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift
 • Fördjupar sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang
 • Utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka sina egna tankar på engelska samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter

Bedömning

Betygskriterier

Kriterier för E

Kopplingar till läroplan

 •  Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift
 •  Utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter
 •  Utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand och i samarbete med andra
 •  Utvecklar sin förmåga att använda engelska muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter
 •  Fördjupar sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang
 •  Utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i engelsktalande länder och göra jämförelser med egna erfarenheter
 •  Utvecklar sin förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen
 •  Utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka sina egna tankar på engelska samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter
 •  Utvecklar sin förmåga att analysera, bearbeta och förbättra språket mot allt större variation och säkerhet
 •  Utvecklar sin förmåga att använda hjälpmedel och att kritiskt granska informationskällor
 •  Utvecklar sin förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: