Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Blandningar och lösningar årskurs 1 vecka 10-18 planering Sofia Skola

Skapad 2019-06-13 13:24 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vad flyter och vad sjunker i vatten? Vad finns vatten i för olika former? Vad är olika föremål gjorda av och hur kan de sorteras? Detta ska du arbeta med under detta arbetsområde.

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

 Du ska känna till materials egenskaper samt vattnets olika former: fast, flytande och gas.

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas?

Du ska arbeta med detta under vecka 10-18.

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

Du ska arbeta med observationer, experiment och dokumentationer. Du kommer att göra en egen bok om Vatten. Du kommer att delta i grupparbeten, samtal och diskussioner.

Arbetsmaterial: Boken om No.

 

 

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

Du ska lära dig

- Några olika material och hur de kan sorteras och källsorteras.

- Hur man kan dela upp enkla blandningar och lösningar i deras beståndsdelar.

- Vattnets olika former: fast, flytande och gas.

- Övergångarna mellan fast, flytande och gas.

2. Hur det ska bedömas?

Genom att delta i observationer, laborationer och dokumentationer.

3. Vad är det som bedöms?

Se kunskapskrav.

 

 

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: