Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Skriva årskurs 1 läsåret 19/20 planering Sofia Skola

Skapad 2019-06-13 14:28 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Svenska
Under året kommer du att få använda din fantasi och bland annat skriva berättelser. Du kommer även att få skriva egna faktatexter.

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

 Du ska använda ditt språk då det är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas?

Du ska arbeta med detta kontinuerligt under läsåret 19/20.

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

Du ska


-Jobba med bokstäver då du tränar mycket på att forma varje bokstav från större format till mindre och tränar på ljudet.
- Skapa i olika material kring varje bokstav.
- Jobba med olika böcker som Den magiska kulans arbetsbok där du känner igen bokstaven, skriver den, lyssnar till om bokstaven kommer först, inuti eller sist, ljudar och lyssnar hur många ljud det är i varje ord.
- Berätta för någon som skriver ned på lapp bredvid.
- Skriva av eller fylla i färdigskriven text.
- Högläsning av sagor och återberätta med bilder och textremsor.
- Göra egna böcker och bläddror.
- Dramatisera berättelser med början, händelse, problem och slut.
- Skriva meningar till bilder.
- Skriva berättelser.

- Skriva muntligt med skiljetecken.

- Skriva faktatexter.

 

 

 

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

Du ska lära dig:


- Att skapa texter där ord och bild samspelar.

- Skrivriktning.

- Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
- Handstil, att forma bokstäverna så texten blir läslig.
- Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
- Sambandet mellan ljud och bokstav.

- Berättande texters uppbyggnad och innehåll.

 

 

 

2. Hur det ska bedömas?

Genom Skolverkets bedömningsstöd.

3. Vad är det som bedöms?

- Att du har skrivriktningen klar för dig.

- Att du prövar att skriva för att kommunicera.

- Att du utforskar skrivandet genom att använda dig av versaler och/eller gemener.

- Att du kopplar ihop i stort sätt alla bokstavsljud med bokstäver.

- Att du bildar meningar och använder dig av stor bokstav och punkt sporadiskt.

 

 

 

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: