Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 9 planering v 4-11 Sofia Skola

Skapad 2019-06-13 15:52 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Religionskunskap
Vi ska läsa om Hinduismen och Buddhismen samt Etik och moral. Vi ska arbeta med detta arbetsområde från och med v 4 till och med v 11.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet

 Vad ska du lära dig?

Religion och samhälle

Identitet och livsfrågor

Etik

 Arbetssättet  under arbetsområdet:

Vi ska arbeta med genomgångar, film, böcker, arbetsblad, grupparbete.  

Hur ska det bedömas? 

Kunskaperna bedöms genom inlämningsuppgifter, grupparbeten, prov, muntlig framställning och löpande av lektions aktivitet. 

Vad är det som bedöms?

Vad du kan om Världsreligionerna och centrala begrepp inom dem.

Din förmåga att se samband, Likheter & skillnader och samband med samhälleliga förhållanden.

Du ska veta hur livsfrågor skildras och ha kunskap om livsåskådningars betydelse.

Du ska kunna resonera och ta ställning till Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller. 

Du ska kunna veta var du hittar Information & källor och ha ett källkritiskt förhållningssätt.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: