Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Efterkrigstiden

Skapad 2019-06-13 22:15 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Historia
Under det här korta momentet kommer vi jobba med tiden som infaller efter andra världskriget.

Innehåll

Moment efterkrigstiden

 

Temat är kort och följer upplägget enligt tabellen. I slutet av momentet har vi ett skriftligt test. 

 

 

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Lektion 4

34

 

 

 

Kalla kriget

Kärnvapen

Kriser – Koreakriget, Kubakrisen och Vietnamkriget

Rollspel - Kubakrisen

35

Avkoloniseringen

 

Sociala och ekonomiska förändringar

68-rörelsen

Kalla krigets slut

Plugga inför test

Test

Vad? 

- Kalla kriget och olika perspektiv på detta. Några viktiga händelser. 

- Avkoloniseringen. Konsekvenser för länderna idag? Teori: centrum-periferimodellen

- Sveriges utveckling under andra halvan av 1900-talet. Välfärdsstat och ungdomsrörelser.

- Kalla krigets slut. 

 

Hur?

- Genomgångar

- Diskussioner i klassrummet

- Instuderingsfrågor

 

Bedömningssituationer

- Klassrumsdiskussion - perspektiv på Kalla kriget

- Prov

 

Detta ska du kunna efter momentet 

  • Förklara vad Kalla kriget innebär och varför det beskrivs som "kallt" 

  • Redogöra för olika perspektiv på krigets utbrott. 

  • Redogöra för någon konflikt under Kalla kriget, ex. Koreakriget, Vietnamkriget eller Kubakrisen och redogöra  för varför de bröt ut. 

  • Redogöra för Västeuropas och Sveriges ekonomiska utveckling efter andra världskriget. 

  • Ange någon social förändring, ex. kvinnors förändrade villkor. 
  • Avkolonisering – varför det sker, hur det gick till och vilka konsekvenser det fick samt hur det ser ut idag.  

  • Förklara någon anledning till att kriget tog slut, ex. behovet av ekonomiska reformer i Sovjet.  

 

Material

Genomgång 1 - Kalla kriget tar fart

Genomgång 2 - Avkoloniseringen

Genomgång 3 - Sociala och ekonomiska förändringar 1950-1970

Genomgång 4 . 

Power point som finns inspelad ovan. Om man pluggar på denna så klarar man momentet.  

Häfte om Kalla kriget

Instuderingsfrågor - kopiera och klistra in i eget dokument

Uppgift om progg

 

 

Uppgifter

  • Prov - Efterkrigstiden

Matriser

His
Efterkrigstiden

E
C
Förändringsprocesser, händelser och personer Olika tolkningar
Du kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Du kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen ditt val.
Redogöra för förlopp, orsaker och konsekvenser Enskilda personer
Dessutom kan du översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan du utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Enskilda personers betydelse Samband mellan det förflutna och förhållanden i nutiden
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Du ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Du ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Historiska begrepp, teorier och perspektiv
Du kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp och någon teori för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Du kan med viss säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Redogöra för historiska skeenden som har använts på olika sätt
Du kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika.
Du kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: