Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP arbetsområdet surt och basiskt år 7

Skapad 2019-06-14 09:32 i Svanberga skola Norrtälje
Planering för arbetsområdet surt och basiskt
Grundskola 7 Kemi
I detta arbetsområde kommer vi att undersöka olika vardagsprodukter och se om de är sura eller basiska. Vi ska också lära oss vad en indikator är samt hur man mäter surhetsgraden med hjälp av pH-värdet. Vi ska också resonera kring försurningens konsekvenser, vad den beror på och vilka åtgärder man kan ta till.

Innehåll

Tidsperiod

 •  Vecka 19-23

Förmågor

 • Se nedan.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Se nedan.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • På lektionerna kommer vi att arbeta med följande saker: Olika syror och baser, deras egenskaper, olika vardagsprodukter som innehåller syror och baser, indikatorer, pH-värde och försurning. Du ska se till att du lär dig dessa saker så att du kan redogöra för dem både i diskussioner och skriftligt samt kunna använda dina kunskaper när du laborerar.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Din förmåga att ta till dig nya begrepp och kunskaper som hör till området samt din förmåga att använda dessa när du förklarar.
 • Bedömning sker kontinuerligt genom ditt arbete under diskussioner, laborationer och genomgångar. 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Vi kommer variera arbetssätten under arbetsområdet, vi kommer att ha genomgångar, laborationer, titta på filmer, arbeta enskilt samt ha en del gruppdiskussioner om olika saker inom detta arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Luft, mark och syror o baser

Rubrik 1

behöver utv
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Genomföra undersökningar
Deltar knappt i undersökningarna
Kan delta och genomföra en undersökning
Deltar aktivt och är noggrann i undersökningar. Kan följa instruktioner ganska självständigt.
Deltar aktivt och är noggrann i undersökningen. Följer instruktioner självständigt samt reflekterar kring sitt resultat och hur undersökningen kan utvecklas.
Planera undersökningar
Har svårigheter med att planera undersökningar
Gör enkla försök till att sätta upp en hypotes till frågeställningen och sedan planera på en enkel nivå. Behöver kompletteras från läraren.
Ger förslag på hypoteser till frågeställningar. Ger även rimliga motiveringar till sin hypotes. Kan planera en undersökning. Behöver ha någon justering av läraren
Kan ge förslag på hypoteser och motiverar den på ett utvecklat sätt. Planerar undersökningen tydligt och strukturerat och instruktionerna ska ges möjlighet till tillförlitliga resultat
Dokumentera undersökning
Har svårt för att skriva ner och dokumentera undersökningar
Dokumenterar och kan dra någon slutsats utifrån sitt resultat
Dokumenterar och drar slutsatser från sitt resultat. Kan förklara och motivera sina slutsatser. Ger något förslag på förbättring av sin undersökning.
Dokumenterar och drar slutsatser från sitt resultat. Kan förklara och motivera sina slutsatser. Ger flera förslag på förbättring av sin undersökning och kan vidareutveckla undersökningen.
Begreppen
Mark Luft syror o baser
Kan ev lite kring något område
Kan på ett enkelt sätt redogöra för hur sura ämnen påverkar mark , vatten och luften Känner till några syror och bas Kan förklara vad en indikator visar
Kan redogöra för hur sura ämnen påverkar mark, vatten och luften Känner till flera olika syror och baser Kan redogöra för hur indikatorer fungerar Känner till pH-värdet
Kan redogöra på ett utvecklat sätt hur sura ämnen påverkar mark,vatten och luften Känner till flera olika syror och baser och dess kemiska sammansättning Kan redogöra för hur indikatorer fungerar Kan förklara hur pH-värdet
Resonemang
Miljö
Kan ge något exempel på något som vi människor gör för att påverka miljön
Kan ge några förslag på hur vi människor påverkar miljön och ge något exempel på hur vi kan skydda miljön
Kan ge flera förslag på hur vi människor påverkar miljön och ge flera exempel på hur vi kan skydda miljön
Kan ge flera utvecklade förslag på hur vi människor påverkar miljön och ge flera exempel på hur vi kan skydda miljön
Naturvetenskapliga upptäckter
Kan ge något exempel på naturvetenskapliga upptäckter med stöd av läraren
Kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och hur dessa har påverkat människans levnadsvillkor
Kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och hur dessa har påverkat människans levnadsvillkor
Kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och hur dessa har påverkat människans levnadsvillkor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: