Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska i årskurs 6 vecka 34-45, 2019 planering Sofia Skola

Skapad 2019-06-14 10:53 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Engelska
Hur kan du göra för att våga prata engelska? Hur kan du göra om du inte förstår vad någon säger på engelska? Hur kan du göra för att prata med flyt?

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

Det roligaste med ett språk är att kunna prata med andra. Du ska få prata mycket engelska och träna på olika strategier du kan använda för att förstå och göra dig förstådd. Vi förbereder oss inför de muntliga nationella proven.

Förmågor att utveckla

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • Formulera sig i tal
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Hur ska du arbeta?

Hur ska det arbetas?

Under höstterminens första del kommer du att få träna på den muntliga förmågan i engelska. 

Arbetssättet  under arbetsområdet:

Du ska:

 • Läsa texterna i Happy.
 • Skriva egna texter och dialoger i Notebook och på din Ipad.
 • Läsa egna och andra texter i mindre grupper.
 • Träna på att göra enkla sammanfattningar av texter.
 • Svara på frågor till texter.
 • Pratövningar i mindre grupp.
 • Spel och lekar.
 • Läxor med glosor och fraser.
 • Titta på program på engelska.

Vad ska du lära dig?

Vad ska du lära dig?

 • Samtala genom dialoger och intervjuer
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal.
 • Uttal och intonation.
 • Artighetsfraser och andra fasta uttryck.
 • Grammatik.
 • Ord för att uttrycka åsikter och känslor.
 • Ord och fraser i vardagliga situationer och om bekanta ämnen.
 • Texter från olika medier.

Du visar detta genom att:

FörFörstå tydligt talad, enkel engelska.

·         Visa förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet i texter

·         Formulera dig muntligt med ord, fraser och meningar

·         Bearbeta och göra förbättringar i muntliga framställningar

Använda någon strategi för att lösa problem och förbättra samtalet

Vad är det som bedöms? 

Muntliga presentationerna (självvärdering och kamratrespons)

Klassrumsdiskussionerna

Läxförhören

Diagnoser

Diagnosen - hörförståelse

Provet på kapitel 1-5

Nationella provet - muntliga

 

 


Du…

Förstår tydligt talad engelska

det mest väsentliga

 

Ex: Jag förstår enkla muntliga instruktioner som sägs i lugnt tempo. Jag kan följa dem.

det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer

 

Ex: Jag förstår det mesta som sägs i hörövningarna, där tempot är lite högre.

helheten och uppfatta väsentliga detaljer

 

Ex: Jag förstår texterna i boken. Jag förstår en engelsktalande person som pratar i vanligt samtalstempo.

Redogör för och kommenterar texters innehåll och detaljer

i enkel form, utan detaljer

 

Ex: Jag kan svara på enkla frågor om texter. Jag svarar med hela meningar och kan använda enkla ord och fraser från texten.

i enkel form

och med detaljer

 

Ex: Jag kan svara på frågor om texter. Jag svarar med hela meningar och kan använda mer varierade ord och fraser.

översiktligt

 

Ex: Jag kan svara på frågor om texter. Jag kan även svara på frågor där svaret inte står direkt i texten. Jag svarar med hela meningar och kan använda en variation av ord och fraser.

Formulerar mig muntligt

 

enkelt och begripligt med fraser och meningar

 

Ex: Jag vågar prata engelska. Jag använder hela meningar och uttalar ord och meningar tydligt. Oftast uttalar jag orden rätt. Ibland använder jag de vanligaste grammatiska reglerna korrekt.

enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande

 

Ex: Jag talar tydligt med hela meningar och språkligt flyt. Jag kan uttala orden rätt. Ofta använder jag de vanligaste grammatiska reglerna korrekt.

enkelt och relativt tydligt och relativt sammanhängande

 

Ex: Jag talar obehindrat med hela meningar och fraser. Jag uttalar orden rätt och talar med inlevelse och språkligt flyt. Jag använder de vanligaste grammatiska reglerna korrekt.

Gör förbättringar av muntliga framställningar

enstaka enkla

 

Ex: Jag kan variera mitt språk eller öka tydligheten i det jag säger eller anpassa språket efter situation, mottagare och syfte.

enkla

 

Ex: Jag kan variera mitt språk och/eller öka tydligheten i det jag säger och/eller anpassa språket efter situation, mottagare och syfte.

enkla

 

Ex: Jag kan variera mitt språk och/eller öka tydligheten i det jag säger och/eller anpassa språket efter situation, mottagare och syfte.

Använder strategier

Ex: 

fråga vad talaren menar

 

 

försöka förklara hur man har förstått det som sagts

 

säga att man inte förstår

 

beskriva ordet man vill säga

 

förklara utförligare

 

gissa vad ett ord betyder

 

gissa hur ett ord sägs

 

 kroppsspråk, händer

 

ställa frågor och följdfrågor

 

förtydliga det talaren har sagt

 

använda en synonym

 

visa med fraser att man förstår eller inte förstår

någon

 

några olika

Ex: Se nedan.

flera olika

Ex: Se nedan.

 

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: