Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Stormaktstiden åk 5 v.34-43 Sofia Skola

Skapad 2019-06-14 12:13 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Historia
Visste du att Sverige har varit det tredje största landet i Europa? Visste du att Sverige på 1600-talet låg i krig med många länder? Visste du att Sverige hade en drottning som blev drottning vid sex års ålder? Det är några av frågorna som du kommer få svar på när vi nu kommer fördjupa oss i Stormaktstiden. I det här arbetet kommer du att få lära dig om Sveriges historia från 1600- talet till 1719. Du kommer att få lära dig om en tid i Sveriges historia när Sverige var som störst. Du kommer även att få veta hur folket levde, vilka Snapphanarna var, varför skeppet Vasa sjönk och att man kunde bli dömd till döden för häxeri.

Innehåll

 

Hur ska du arbeta?

Vi ska...

 • se på filmer.
 • läsa faktatexter som handlar om Stormaktstiden och arbeta med uppgifter i arbetsboken.
 • resonera kring händelser och om personer som hör till Stormaktstiden.
 • träna på historiska begrepp.

 

Vad ska du lära dig?

 1. Vad ska du lära dig?

Du ska...

 • kunna hur Sverige förändrades under 1600-talet.
 • kunna förklara hur Sverige kunde bli ett starkt Östersjörike och hur Sverige sen kunde förlorade sin stora makt.
 • kunna förklara hur Sverige styrdes under den här tiden.
 • känna till varför Sverige krigade så mycket under Stormaktstiden och hur krigen påverkade människors levnadsförhållande.
 • veta vad häxprocesserna var och hur de kunde inträffa. 

·     

2. Hur det ska bedömas? 

 • genom att delta aktivt under lektionstid
 • egna faktatexter om Stormaktstiden
 • läxförhör/prov om Stormaktstiden

 

3. Vad är det som bedöms? 

 • ditt deltagande under lektionstid
 • inlämnade faktatexter om Stormaktstiden
 • läxförhör/prov om Stormaktstiden

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: