Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text åk 2-3 (faktatext)

Skapad 2019-06-14 12:44 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska
I arbetsområdet beskrivande text kommer du att få lära dig om faktatexter. Vad är en faktatext? Hur ser en faktatext ut? Vilka delar innehåller en faktatext? Vad är nyckelord?

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vi ska lära oss om hur en faktatext  är uppbyggd.

Vi ska lära oss om vilka språkliga drag som finns i en faktatext och hur innehållet kan organiseras.

Vi ska använda oss av 6-fältare för att planera och sedan skriva egna faktatexter. 

Vi ska lära oss att kombinera text och bild.

 
Hur ska vi göra?

Vi arbetar med olika faktatexter

Vi kommer att samtala om vad som kännetecknar en faktatext (språkliga drag och struktur)

Vi kommer träna på att skriva stödord i 6-fältare för att sedan utifrån den skriva egna faktatexter.

Arbeta med stödord som hjälp till faktatext

.

 

 

Vad ska du visa att du kan när vi har jobbat klart med arbetsområdet?
Hur en faktatext  kan vara uppbyggd - några språkliga drag och hur en faktatext kan organiseras.
Hur du kan använda en 6-fältare och skriva en kort egen faktatext om djur.
Kombinera text och bild. 
 
 

 

 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Beskrivande text åk 2 (faktatext)

Når inte målet
På väg mot målet
Uppnår målet
Når längre än målet
Eleven vet hur hen skriver en 6-fältare
Eleven har inte deltagit i lektioner och visat sin kunskap.
Jag kan skriva 6- fältare med hjälp av lärare och kamrater
Jag kan kan tillsammans med en kamrat skriva en 6-fältare
Jag kan fylla i en 6- fältare själv
Eleven kan hen skriva en faktatext med hjälp av en 6-fältare
Eleven har inte deltagit i lektioner och visat sin kunskap.
Jag kan med hjälp av lärare och kamrater skriva faktatexter utifrån en 6-fältare
Jag kan tillsammans med kamrater skriva faktatexter utifrån en 6-fältare.
Jag kan skriva faktatexter utifrån en 6-fältare på egen hand
Eleven använder ord och begrepp som är viktiga när hen skriver en faktatext
Eleven har inte deltagit i lektioner och visat sin kunskap.
Jag kan använda något ord / begrepp som är viktigt för ämnet i min faktatext
Jag kan använd flera ord / begrepp som är viktigt för ämnet i min faktatext
Jag är säker på flera ord som är viktiga, förstår vad de betyder och använder dem på ett säkert sätt i texten
Ny aspekt
Eleven kan välja en bild / måla som gör det tydligt som hen har skrivit
Eleven har inte deltagit i lektioner och visat sin kunskap.
Ja ritar en bild som visar det jag arbetat med
Jag ritar en bild med en bildtext som förklarar något begrepp i texten
Jag ritar en bild med bildtext som förklarar några begrepp som är viktiga för min faktatext
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: