Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rädda ägget

Skapad 2019-06-14 13:10 i Landvetterskolan Härryda
● Designa och bygga en egen konstruktion för att lösa ett tekniskt problem i form av att skydda ett ägg från ett fall på 15 meter. ● Skapa en presentation för konstruktionen. ● Testa konstruktionen under riktiga förhållanden.
Grundskola 5 Teknik
Teknik, betyder "konst", "skicklighet" eller "hantverk". Inom tekniken utvecklar man verktyg för att människan ska få det så bra som möjligt. I tekniktävlingen Rädda ägget kommer ni att få designa, bygga, skapa och konstruera en modell som "räddar" ett ägg från att krossas från 15 m höjd.

Innehåll

Arbetssätt och bedömning

Arbetssätt:

 

Designa och bygga en egen konstruktion för att lösa ett tekniskt problem i form av att

skydda ett ägg från ett fall på 15 meter. Skapa en presentation för konstruktionen. Testa konstruktionen under riktiga förhållanden. Samarbete i grupp.

 

 

Bedömning:

Jag kommer fortlöpande bedöma din insats under lektionerna vad gäller, samarbete, skapande, byggande och hur du använder dig av teknikens begrepp.

Uppgifter

 • Rädda ägget 17-18 okt

 • Rädda ägget 17-18 okt

 • Rädda ägget 10 och 11 oktober

 • Rädda ägget 10 och 11 oktober

 • Cykelns mekanismer

 • Cykelns mekanismer

 • Enskild ritning - skiss

 • Enskild ritning - skiss

 • Bygg ett torn

 • Bygg ett torn

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik åk 5 - Rädda ägget

JA
NEJ
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra mycket teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: