Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1-3

Skapad 2019-06-15 14:07 i Näsvikens skola Hudiksvall
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Så här jobbar vi i SO, med ämnena samhällskunskap, historia, religion och geografi.

Innehåll

Centralt innehåll:

 • Att leva tillsammans
 • Att leva i närområdet
 • Att leva i världen
 • Att undersöka verkligheten
 • Människans uppkomst, vandringar,samlande och jakt samt införandet av jordbruket
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck
 • Tidslinjer och tidsbegrepp

Syfte:

 • ge eleverna information, kunskap och reflektioner i deras vardag och i skolan.
 • samtalstillfällen om regler i samhället
 • med utgångspunkt i familjen undersöka hur barns vardag ter sig olika runt om i välden.
 • jämföra barns liv för 100 år sedan med idag
 • förståelse för varför vi bor där vi bor och vilka naturgivna och sociala betingelser som gör att vi bor på en viss plats.
 • att ge eleven kunskaper om olika religioner och deras högtider samt förståelse för olika trosuppfattningar.
 • insyn i centrala samhällsfunktioner 
 • information om mänskliga rättigheter
 • kännedom om världsdelar och kartkunskap
 • historiemedvetenhet gällande forntiden.
 • ge eleverna historiska begrepp samt vikten av tekniska framsteg och kontaktknytning med andra kultider under denna period.

Arbetssätt:

 • Läsa texter gemensamt och enskilt
 • Diskussioner
 • Arbete i arbetsboken
 • Skapande verksamhet
 • Film

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att beskriva och ge exempel i de olika ämnesområdena. Vi kommer också bedöma hur du samtalar och diskuterar i de olika ämnesområdena.

 

Matriser

SO
SO år 1-3

Insats krävs
Kunskapskrav
Mänskliga rättigheter och barnets rättigheter
 • SO   3
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Normer och regler
 • SO   3
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Möten
 • SO   3
Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Betalningsformer
 • SO   3
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Närområdet
 • SO   3
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Samhällsfunktioner
 • SO   3
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Att flytta
 • SO   3
Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Miljön och hållbar utveckling
 • SO   3
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Trafiken
 • SO   3
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Hemortens historia
 • SO   3
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Jämföra förr och nu
 • SO   3
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Forntiden
 • SO   3
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Människans tidiga historia
 • SO   3
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Tidslinjer och tidsbegrepp
 • SO   3
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Livsfrågor
 • SO   3
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Religion
 • SO   3
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Exempel från religioner
 • SO   3
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Bibeln, gudar och myter
 • SO   3
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Kristendomens roll
 • SO   3
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Samhällsfrågor
 • SO   3
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Söka information och sammanställa resultat
 • SO   3
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Göra undersökningar
 • SO   3
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: