Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - läran om ämnen

Skapad 2019-06-15 23:43 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Vad är kemi och på vilket sätt kommer vi i kontakt med kemi i vår vardag?
Grundskola 4 – 6 Kemi
Allt omkring oss är uppbyggt av olika ämnen. Kemi handlar om dessa ämnen dvs. vilka egenskaper de har, hur man kan skilja dem åt samt kombinera dem till nya ämnen. I vår vardag kommer vi också i kontakt med kemi t ex när vi bakar eller lagar mat hemma i köket. Visste du att många av de kemikalier vi har hemma är både frätande och farliga? Förutom att få lära dig om olika varningssymboler, risker och användbarhet, ska du också få lära dig om vad som är surt och basiskt samt hur dessa ämnen påverkar hälsan och miljön

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få lära dig genom att:

* lyssna på och vara delaktig under gemensamma genomgångar. 

* titta på film.

* läsa texter. 

* utföra enkla laborationer.

* göra undersökningar som vi dokumenterar i en rapport.

 

 

 

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

* sortera material utifrån uppbyggnad  och egenskaper

* redogöra för olika kemikaliers egenskaper t.ex. surt och basiskt och deras påverkan på miljö och hälsa.

* ge exempel på  kemikalier som finns hemma 

*

* ord och begrepp som är aktuella för arbetsområdet (ex. atom, kemisk reaktion, grundämne, kemisk förening, surt, basiskt,neutralt mm.). 

 

Du ska kunna genomföra:

* enkla undersökningar med ämnen vi har i hemmet.

* tolkning och dokumentation av undersökningarna.

 

Bedömning och dokumentation

Din kunskapsutveckling bedöms fortlöpande utifrån dina insatser under lektionstid, återkoppling till arbetet samt genom en sammanfattande bedömningsuppgift. Jag observerar också hur du genomför och dokumenterar dina olika undersökningar. 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: