Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap. 2 Favoritmatematik 1B VT 2019

Skapad 2019-06-16 20:49 i Eskilsbyskolan Härryda
Matematik utifrån läromedlet Favoritmatematik 1B.
Grundskola 1 Matematik
Kapitel 2 -problemlösning - tiotalsövergång - tiotalsövergång tallinjen - vi tränar också huvudräkning

Innehåll

Arbetsområdets mål 

Du ska få lära dig:

 • Talen 11-20.
 • Tiotalsövergång 
 • Tiotalsövergång på tallinjen
 • problemlösning, välja räknemetod och visa hur du har räknat

Vi repeterar:

- klockan

- uppdelning av tal

- huvudräkningsstrategier

 

Undervisning - så här kommer vi att arbeta

Vi färdighetstränar i matematikboken ”Favoritmatematik" .

Du får räkna uppgifter både enskilt och tillsammans med andra.

Du deltar aktivt vid genomgångar. Vi samtalar om tillvägagångssätt och olika lösningar. 

Vi jobbar med problemlösning i grupp genom att laborera med konkret material, rita och skriva på mattespråket.

Vi spelar spel och tittar på filmer.

Diagnos, utvärdering och uppföljning sker efter varje kapitel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Favorit matematik 1B kapitel 1

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Problemlösning och resonemang
- förstår frågan i en textuppgift - tolkar en räknehändelse - skriver uttryck och svar - skriver matematiska uttryck
Begrepp
- förstår och beskriver olika begrepp oval, ytterligare, uppdelning, ental, tiotal, summa, hälften, dubbelt, hög, låg
Metoder
- huvudräkning addition och subtraktion - utföra beräkningar med pengar - bestämma värden av obekanta tal i likheter - användning av hjälpmedel
Resonemang och kommunikation
- utför beräkningar i addition och visar det på tallinjen
Ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll i uppgifter med - addition - subtraktion - klockan För och följer matematiska resonemang om val av metoder, räknesätt och rimlighet. Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: