Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jr Teknik, år 5, Bygga stabilt och hållbart

Skapad 2019-06-16 20:58 i Jutarumsskolan Halmstad
Grundskola 5 Teknik
Att kunna bygga och konstruera är en viktig kunskap för människor men även för djur. I det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om bl a: - likheter mellan naturens och människans konstruktioner. - hur man kan bygga stabilt och hållbart. - olika material man kan använda när man t ex bygger hus och broar, samt deras egenskaper. - hur människan behov styr teknikutvecklingen. - hur materialets form kan påverka materialets egenskaper.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet:

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få upptäcka och jämföra saker som skapats i naturen och av människan, för att upptäcka likheter mellan dessa konstruktioner.Du ska bli medveten om hur människans behov styr teknikutvecklingen. Du ska få lära mer om olika material, deras egenskaper och användning vid t ex byggnationer av hus och broar. Genom att genomföra enkla undersökningar av konstruktioner och material ska du få lära dig mer om hur man kan bygga stabilt och hållbart, samt hur materialets form kan påverka dess egenskaper.

Ur kursplanen i teknik:
Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet och den egna användningen av tekniska lösningar har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:                     

 

Centralt innehåll för årskurs 4 - 6:

Tekniska lösningar                     
Teknik, människa, samhälle och miljö
 

 

Arbetssätt och aktuella begrepp

Vi kommer att:

 • med hjälp av bilder resonera kring konstruktioner som skapats i naturen, samt göra jämförelser mellan några av naturens och människans konstruktioner för att upptäcka bl a likheter.
 • utifrån olika bilder av hus resonera kring olika frågeställningar som handlar om t ex konstruktion, fördelar/nackdelar med de olika husen och hur människans behov styr val/placering av huset.

 • läsa faktatexter gemensamt och lära mer om t ex höga torn och master , fackverk, bygga stabilt m m.
  Samtidigt kommer vi göra jämförelse mellan olika byggnader (förr/nu, konstruktion, människors behov...).

 • söka fakta på nätet om höga byggnader, som t ex Eiffeltornet, som vi sedan delar med oss av till varandra.

 • titta på film om hållfasthet och därefter kommer vi att:
  - samtala och  resonera kring det vi fått veta.
  - lyfta aktuella begrepp.
  - sammanfatta genom att använda en "lucktext".

 • genomföra enkla undersökningar som t ex:
  - bygga ett så högt torn som möjligt av bl a glasspinnar.
  - undersöka vad som är mest stabilt, fyrhörning eller triangel, genom att använda sugrör.
  - undersöka hur ett materials form kan påverka dess egenskaper - Pröva om det håller (papper).

 • lära mer om vanliga material och deras användning i konstruktioner.
  - olika materials egenskaper.
  - göra jämförelser av olika material att använda vid bl a husbyggen när det t ex gäller 
    hållfasthet och stabilitet, materialkostnad - billigt/dyrt, återvinning, hur lätt materialet är att forma, hur
    materialet kan sammanfogas m m.

 • arbeta i olika konstellationer - gemensamt, parvis och individuellt.

 

Aktuella begrepp inom arbetsområdet:

konstruktion, behov, hållfasthet, stabilt, hållbar utveckling, konsekvenser, fördelar/nackdelar, förnybart material, återanvända, material, sammanfoga, pelare, balk, fackverk,  dragkraft, tryckkraft, form...

 

Bedömning

Under det här arbetsområdet ska du visa att du:

 • blivit medveten om några hållfasta och stabila konstruktioner i din vardag och deras uppbyggnad, samt kan ge något exempel på vanliga material som används vid konstruktioner av t ex hus, byggnader och broar. 
 • kan ge exempel på och jämföra likheter av några av naturens och människans konstruktioner.
 • blivit medveten om vikten av att konstruktioner av t ex hus och broar är stabila och hållfasta, samt kan ge något exempel på konsekvenser (för individ, samhälle, miljö) om så inte är fallet.
 • kan genomföra mycket enkla undersökningar på ett problembaserat sätt för att upptäcka t ex att  materialets form påverkar dess egenskaper. 
 • fått kunskap om de aktuella begreppen, samt kan använda några av dem i enkla resonemang kring t ex teknikutveckling, val av material vid konstruktioner och hur dessa kan sammanfogas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: