Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen - Europa - Skåne

Skapad 2019-06-17 09:08 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Var ligger Lund någonstans i världen (kartkunskap) och vad har den för historia och nutid?
Grundskola 3 Bild SO (år 1-3)
Världen - Europa - Skåne Vi kommer att fördjupa oss i hur man använder kartor och hur istiden förändrat landskapet.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

¤ lära dig att läsa kartor och använda väderstreck

¤ känna till olika naturtyper och hur det påverkar människorna som bor där. 

Känna till hur barn bor runt om i världen

Känna till spår efter istiden och jämföra med hur det ser ut idag

¤ lära dig om kontinenterna, världsdelarna och världshaven

¤ känna till något om Skånes historia

¤ känna till några viktiga/ historiska platser i Skåne 

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Läsa och skriva faktatexter

Grupp/pararbete

Träna dig att läsa kartor/ karttecken/väderstreck

Se på film

Skapa kartor och prata om begreppet skala

 

Kunskapskrav (för år 3 )

Bedömning

   Din förmåga att kunna:

¤ peka ut världshaven och namnge världsdelarna

¤ känna igen några viktiga karttecken, tex tätort,vattendrag och olika naturtyper

¤ berätta något om Skånes historia

¤ namnge och berätta om några viktiga/historiska platser i Skåne

¤ namnge och berätta om några skånska städer

¤ ge exempel på olika naturtyper i Skåne

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: