Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Granens grupp / Jungfrustigens pedagogiska enhet för utvärdering och analys av fokusområdet Natuvetenskap och miljö

Skapad 2019-06-17 09:55 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
Förskola
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Utvärdering: Hur har barnens förståelse ökat? Vad har barnen lärt sig? Hur har vi arbetat för att göra det möjligt för barnen att utveckla sin förståelse/förmåga/intresse för relaterade mål I läroplanen? Uppfylldes målen? Hur kommer det sig? Hur gjorde vi lärandet möjligt för barnen? Hur såg lärmiljön ut?

Tänderna, kroppen speciellt matsmältningen och hygien. Plantering av fröer, solrosor och potatisar. Experiment med en växt som inte fått vatten eller sol på 10 dagar. Experiment med ett solrosfrö som lagt i plastpärlor men fått både sol och vatten. Hypoteser från barnen ” Vad tror ni kommer hända ?”

Vi forskade om rävarna. Barnen svarade när vi frågade ” Hur skall vi ta reda på uppgifter om rävarna?”

Skuggor Vi har använt projektor, vit bakgrund och har både förmedlat fakta om hur det blir skugga och barnen har fått använda sin kropp och sina händer för att göra olika skuggor.

Lärmiljön ; Vi har material, böcker, iPad och filmer för att lärandet/ bildning skall vara så tillgänglig och konkret som möjligt. Vi har återkoppling, reflektioner med alla barnen efteråt. Vi har dokumenterat våra undervisningar och vi skriver när barnen kommer med kommentarer och frågor. Vi intervjuar alla barnen vad de har lärt sig, fått erfarenheter kring och vad de tycker var roligast och mest intressant.

Analys: Vad ska vi tänka på till nästa gång? Tänk framgångsfaktorer och utmaningar. Vad kan vi utveckla? Hur? Hur går vi vidare? Hur kan vi använda barnens nya förmågor/förståelse/intressen?

Vi tycker att det har varit bra, med välja 4 områden så att vi kan fokusera och barnen får möjlighet att gå djupare in i ett lärande, forskande.

Skuggor

Plantera frön

Rävar

Tänder, hygien och matsmältning. Barnen var intresserade av att lära sig mer om tänderna, kroppen och hygien.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: