Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema demokrati

Skapad 2019-06-17 10:12 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi ska lära oss om demokratiska val och om hur Sverige styrs. Vi kommer även lära oss hur olika beslut fattas på olika nivåer i samhället.

Innehåll

Mål

Vi ska lära oss:

 • vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas på olika nivåer.
 • hur Sverige styrs och om olika samhällsstrukturer.
 • Sveriges riksdagspartier och var de står i vissa frågor.
 • hur en valprocess går till.
 • hur man argumenterar för en åsikt.
 • ämnesspecifika ord och begrepp.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • titta Lilla Aktuellts programserie om demokratiska val och partier.
 • jobba med ämnesspecifika ord och begrepp.
 • jobba med Studi och göra quiz.
 • diskutera demokrati och diktatur i APE, EPA och andra gruppsammansättningar.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att :

 • redogöra om hur en demokrati fungerar.
 • redogöra för hur Sverige styrs och om hur demokratiska val går till.
 • använda ämnesspecifika ord och begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: